Hướng dẫn di dời trong khuôn viên cơ sở nhà, đất Hà Nội

28/10/2016 10:52 AM

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14972/BTC-QLCS về xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất. Theo đó, việc di dời trên địa bàn Thành phố Hà Nội được thực hiện như sau:

di dời khuôn viên

Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương quản lý căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp để thực hiện chi trả khoản hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình, cá nhân.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương:

- Các đơn vị có nguồn kinh phí thu được từ việc sắp xếp lại nhà, đất thì sử dụng nguồn kinh phí này để hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân di dời trong khuôn viên cơ sở nhà, đất.

- Các đơn vị không có nguồn kinh phí thu được từ việc sắp xếp lại nhà, đất thì:

+ Trường hợp cơ sở nhà, đất có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời được bố trí trong vốn đầu tư của dự án.

+ Trường hợp cơ sở nhà, đất không có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 14972/BTC-QLCS ngày 21/10/2016.

Thu Hiền

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn