Ban hành quy định mới về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

21/09/2016 16:09 PM

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTC ngày 16/9 về Qui định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đối với đối tượng thuộc chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này đưa ra mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định như sau:

Mức khoán đưa đón (đồng/tháng) = Đơn giá khoán (đồng/km) X Số km khoán (km) X 02 lượt X Số ngày làm việc của tháng

Trong đó: Đơn giá khoán được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường; Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc; Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày 2 lượt (đi và về); Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).

Quyết định cũng giao Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, trình Bộ xem xét, phê duyệt.

Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được thực hiện ổn định 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm Bộ phê duyệt đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Việc chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe cùng với kỳ trả lương cho từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán. Còn các Tổng cục và tương đương thực hiện xác định và chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cùng với kỳ trả lương cho các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc các Tổng cục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1/10/2016. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn