Đề xuất quy định mới xử phạt VPHC về phòng chống thiên tai

30/07/2016 08:58 AM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Luật đê điều; Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt bão.

Nghị định 139/2013/NĐ-CP ban hành đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và phòng, chống lụt, bão. Góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều và phòng, chống lụt, bão.

Bên cạnh những mặt đạt được, Nghị định cũng bộc lộ một số những hạn chế, bất cập như: Một số hành vi quy định còn chưa cụ thể, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất, gây khó khăn cho người xử phạt; một số hành vi mức phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe dẫn đến tình trạng vi phạm xảy ra nhiều lần; một số hành vi quy định không còn phù hợp với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay… dẫn đến số vụ vi phạm được xử lý triệt để còn hạn chế, tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều ngày càng phổ biến.

Ngày 19/6/2013, Luật Phòng, chống thiên tai được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 5 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/5/2014, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão hết hiệu lực. Luật Phòng, chống thiên tai có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, có nhiều nội dung mới so với quy định của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão. Thi hành Luật Phòng chống thiên tai, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Nội dung của các Nghị định trên quy định nhiều nội dung về quản lý nhà nước cần phải có chế tài xử lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Như vậy, để phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định 139/2013/NĐ-CP, việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều để thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP là cần thiết để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Phạt đến 100 triệu đồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 35 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã nêu rõ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cũng như đê điều. Dự thảo cũng nêu rõ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Về mức phạt tiền, theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều là 100 triệu đồng.

Dự thảo cũng nêu rõ mức phạt tiền đề xuất tại dự thảo Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảonày trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn