Trường hợp được gia hạn thẻ BHYT đến hết 2016

01/07/2016 07:51 AM

Bà Mai Thị Minh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi: Người được cấp thẻ BHYT theo đối tượng DK2 từ năm 2015, gia hạn sử dụng đến ngày 30/6/2016 thì từ ngày 1/7/2016 có được cấp thẻ BHYT mới không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Đối với việc cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng là người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn tiếp theo, ngày 10/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công văn số 1018/TTg-KGVX về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, trong đó tại tiết a, điểm 1 văn bản có nêu:

“Trong thời gian chưa có quyết định mới Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 làm căn cứ lập danh sách mua thẻ BHYT cho người dân sinh sống tại các địa bàn này từ ngân sách Nhà nước”.

BHXH Việt Nam đã có chỉ đạo đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm việc gia hạn, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng đến hết năm 2016. Khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam sẽ kịp thời triển khai để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Theo Cổng Thông tin điện tửu Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn