Doanh nghiệp phải có người làm công tác y tế cơ sở từ 01/7/2016

21/06/2016 17:03 PM

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015.

>> Những điều doanh nghiệp cần phải biết từ ngày 01/7/2016

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) phải đáp ứng các điều kiện nêu sau kể từ ngày 01/7/2016:

Lĩnh vực, ngành nghề

Quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Yêu cầu tối thiểu của bộ phận y tế

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng

Sử dụng dưới 300 người lao động

01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp

Sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động

01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp

Sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động

01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp

Sử dụng từ 1.000 lao động trở lên

Phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực, ngành nghề khác

Sử dụng dưới 500 người lao động

01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp

Sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động

01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp

Sử dụng trên 1.000 người lao động

01 bác sỹ và 01 người làm công tác y tế khác

Đồng thời, người làm công tác y tế ở cơ sở phải đáp ứng đủ điều kiện: Có trình độ chuyên môn y tế (bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên) và có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Đối với, cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế theo quy định nêu trên thì cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy định sau:

- Ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế theo quy định nêu trên; có mặt kịp thời tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

- Thông báo thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên theo mẫu tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP với Sở Y tế cấp tỉnh, nơi cơ sở có trụ sở chính.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 202,934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn