Bảng lương của Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị năm 2016

19/04/2016 17:56 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương.

>> Bảng lương của cán bộ lãnh đạo nhà nước 2016

Theo đó, đề cập đến bảng lương của các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương. Cụ thể, Tổng Bí thư (14.950.000 đồng/tháng); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (13.380.000 đồng/tháng).

để xem chi tiết tiền lương của từng chức danh

tiền lương của tổng bí thư

Đồng thời nêu rõ mức lương đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương như:

- Ủy viên Bộ Chính trị

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

- Bí thư Trung ương

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (không là Ủy viên Bộ Chính trị)

- Trưởng ban Đảng (không là Ủy viên Bộ Chính trị)

- Chánh văn phòng Trung ương và tương đương

- Trưởng đoàn thể Trung ương

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc.

Nội dung trên được căn cứ vào Quyết định 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 124,489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn