Quy trình xác định hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

08/04/2016 08:28 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Nguyên tắc thực hiện xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; thủ tục đơn giản thuận tiện; thực hiện theo quy trình đăng ký, thẩm định tại Thông tư này.

Theo quy trình xác định đối tượng, hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã để thẩm định.

UBND cấp xã tiếp nhận Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định.

Đơn vị có trách nhiệm sẽ tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm, hộ gia đình có mức sống trung bình theo điểm số ở các khu vực như sau: khu vực nông thôn từ 150 điểm đến 191 điểm; khu vực thành thị từ 175 điểm đến 218 điểm.

Chỉ tiêu ước tính thu nhập của hộ sẽ được xác định theo các đặc trưng sau: số nhân khẩu trong hộ gia đình; số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động; bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình; nhà ở; diện tích bình quân đầu người; tiêu thụ điện bình quân; tài sản chủ yếu; hộ gia đình có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp…

Nếu tổng điểm của hộ gia đình thuộc khoảng điểm quy định, Ban giảm nghèo cấp xã báo cáo UBND cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Thời gian từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩm định, xác định đối tượng không quá 10 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2016.

Minh Minh

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn