Sẽ thí điểm hoàn thuế điện tử tại Hà Nội và Đồng Nai

24/03/2016 10:59 AM

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thí điểm hoàn thuế GTGT điện tử tại 2 địa phương Hà Nội và Đồng Nai trước ngày 1-7-2016.

Người nộp thuế tại địa bàn Hà Nội sẽ được thí điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT điện tử.

Việc triển khai hoàn thuế GTGT điện tử sẽ bao gồm việc tiếp nhận đề nghị hoàn thuế, trao đổi thông tin, giải quyết và giám sát hoàn thuế qua mạng Internet. Dự kiến đến tháng 9 năm nay, ngành Thuế sẽ triển khai chính thức trên toàn quốc.

Trước đó, để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai hoàn thuế điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn người nộp thuế cách lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan Thuế thông qua một trong các hình thức sau: Đối với hồ sơ khai thuế đã có nội dung khai đề nghị hoàn thuế: thực hiện đồng thời với việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử. Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế là Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các tài liệu kèm theo thì gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. 

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm gửi ngay hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế và có trách nhiệm thông báo xác nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã được gửi đến cơ quan Thuế hoặc lý do không nhận hồ sơ cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo đến tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN gửi cho người nộp thuế.

Kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (là các thông báo, quyết định liên quan đến quá trình giải quyết hoàn thuế, kết quả giải quyết hoàn thuế của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế).

Cơ quan thuế gửi quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; đồng thời gửi quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn