QH không được phép thay đổi kết quả trưng cầu ý dân?

12/11/2015 14:17 PM

Trưng cầu ý dân quan trọng là nâng cao nhận thức của người dân thực hiện quyền làm chủ nên trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải lựa chọn vấn đề, thông tin tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia TCYD theo quy định của pháp luật.

bùi mạnh hùng thư viện pháp luật

ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước)

Sáng nay (12/11), góp ý vào dự thảo Luật trưng cầu ý dân (TCYD), ĐBQH quan tâm đến trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về vấn đề cần TCYD để người dân thực hiện đầy đủ, thực chất quyền dân chủ trực tiếp theo tinh thần Hiến pháp 2013.

ĐBQH nhấn mạnh, cung cấp đầy đủ đúng đắn những vấn đề cần TCYD là cần thiết để đảm bảo chất lượng TCYD vì khi hiểu rõ nội dung, quyền, trách nhiệm về vấn đề TCYD, người dân mới thể hiện được chính kiến khách quan về những vấn đề trọng đại của đất nước được đưa ra trưng cầu.

ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình  Phước) cảnh báo, “TCYD mà người dân chưa được thông tin đầy đủ thì sẽ không thực chất”. Đồng thời, để QH xem xét quyết định TYCD thì cơ quan đề nghị TCYD phải có báo cáo đánh giá tác động của từng phương án để QH thảo luận trước khi quyết định phương án được đưa ra TCYD.

Nhấn mạnh đến "giá trị đặc biệt" của kết quả TCYD, ĐB Trương Thị Ánh (TP.HCM) đề nghị quy định rõ trong dự thảo “mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả TCYD”.

Theo một số ĐBQH, quyết định của nhân dân cao hơn quyết định của QH nên đã TCYD thì QH không có thẩm quyền thay đổi kết quả TCYD. Nếu trong quá trình thực hiện cần thay đổi do nguyên nhân khách quan thì phải TCYD lại.

Huy Anh

Theo Pháp luật Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn