Mức lương cơ sở hiện hành

02/10/2015 07:55 AM

Nếu như nói rằng mức lương tối thiểu vùng quan trọng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước thì mức lương cơ sở lại quan trọng với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật mức lương cơ sở hiện hành. Cụ thể như sau:

2. Từ ngày 01/7/2013 đến nay:

Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Căn cứ Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

1. Từ ngày 01/5/2012 đến ngày 30/6/2013:

Mức lương cơ sở là 1.050.000 đồng/tháng.

Căn cứ Nghị định 31/2012/NĐ-CP.

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn