Văn bản mới nổi bật từ 08 - 14/06: Phân loại cán bộ, công chức

15/06/2015 08:44 AM

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là một trong những văn bản mới nổi bật vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 08 – 14/06/2015).

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan

Thương mại
1.(11/06/2015) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2015 phê duyệt “Hiệp định Bổ sung cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la về hợp tác trong lĩnh vực thương mại" do Chính phủ ban hành
2.(09/06/2015) Nghị quyết 41/NQ-CP  năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do Chính phủ ban hành
3.(08/06/2015) Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1.(09/06/2015) Thông tư 88/2015/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.(04/06/2015)Quyết định 991/QĐ-TCT  năm 2015 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3.(03/06/2015)Thông tư 85/2015/TT-BTC  quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4.(01/06/2015)Công văn 2133/TCT-KK  năm 2015 về nội dung mới của Quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và quy trình thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ cho ngân hàng thương mại kèm theo Quyết định 750/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
5.(01/06/2015)Công văn 2134/TCT-KK năm 2015 về nội dung mới của Quy trình miễn thuế, giảm thuế kèm theo Quyết định 749/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
6.(28/05/2015)Thông tư 82/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7.(19/05/2015)Thông tư 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8.(15/05/2015)Quyết định 880/QĐ-TCT  năm 2015 về Quy chế kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
9.(15/05/2015)Quyết định 881/QĐ-TCT  năm 2015 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
10.(12/05/2015)Công văn 1791/TCT-TTr  năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Quyết định 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
11.(06/05/2015)Công văn 1724/TCT-TVQT năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Quy trình Quản lý ấn chỉ kèm theo Quyết định 747/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1.(10/06/2015) Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(05/06/2015)Thông tư 21/2015/TT-BGTVT  Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Bất động sản
1.(08/06/2015) Công văn 7519/BTC-QLCS năm 2015 xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Bộ máy hành chính
1.(11/06/2015) Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(10/06/2015) Chỉ thị 13/CT-TTg  năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(10/06/2015) Quyết định 1062/QĐ-BTP  năm 2015 về Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4.(09/06/2015) Nghị định 56/2015/NĐ-CP  về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
5.(08/06/2015) Quyết định 1056/QĐ-BTP  năm 2015 Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp
6.(28/05/2015)Thông tư 43/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
7.(14/05/2015)Thông tư 18/2015/TT-BGTVT  Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8.(11/05/2015)Thông tư 71/2015/TT-BTC  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tài chính nhà nước
1.(15/05/2015)Quyết định 882/QĐ-TCT năm 2015 sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
2.(11/05/2015)Thông tư 71/2015/TT-BTC  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1.(10/06/2015) Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH  năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(08/06/2015) Quyết định 794/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(08/06/2015)Quyết định 792/QĐ-TTg  năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1.(05/06/2015)Thông tư 21/2015/TT-BGTVT  Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(29/05/2015)Thông tư 20/2015/TT-BGTVT  Quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3.(29/05/2015)Nghị quyết 38/NQ-CP  năm 2015 phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a do Chính phủ ban hành
4.(14/05/2015)Thông tư 18/2015/TT-BGTVT  Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1.(14/05/2015)Thông tư 20/2015/TT-BCA  về Nội quy trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2.(14/05/2015)Thông tư 21/2015/TT-BCA  về Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1.(09/06/2015) Quyết định 17/2015/QĐ-TTg  về Quy chế quản lý rừng phòng hộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(08/06/2015) Nghị định 54/2015/NĐ-CP  Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả do Chính phủ ban hành
3.(28/05/2015)Thông tư 26/2015/TT-BTNMT  quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4.(28/05/2015)Thông tư 82/2015/TT-BTC  bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thể thao - Y tế
1.(08/06/2015) Quyết định 2174/QĐ-BYT  năm 2015 Hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1.(09/06/2015)  Quyết định 795/QĐ-TTg  năm 2015 bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định 289/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Lĩnh vực khác
1.(03/06/2015)Quyết định 71/QĐ-BCĐTCCNN năm 2015 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn