Nhiều điểm mới trong dự thảo thông tư về giao dịch chứng khoán

12/06/2015 13:54 PM

Để triển khai các giải pháp nâng cao thanh khoản cho thị trường chứng khoán, từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1-6-2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán để lấy ý kiến thành viên thị trường. Dự thảo có nhiều điểm mới, đang nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Sẽ có những quy định mới về giao dịch chứng khoán. Ảnh: T.H

Cấm công bố thông tin giá cổ phiếu quỹ

Ngoài nội dung về giao dịch mua bán trong ngày đối với một loại cổ phiếu, Dự thảo thông tư này có thêm quy định so với Thông tư 74 cũ về việc mua bán cổ phiếu quỹ của Tổ chức phát hành.

Ngoài nội dung về giao dịch mua bán trong ngày đối với một loại cổ phiếu, Dự thảo thông tư này có thêm quy định so với Thông tư 74 cũ về việc mua bán cổ phiếu quỹ của Tổ chức phát hành.

Theo đó, UBCKNN nghiêm cấm tổ chức phát hành công bố thông tin về các giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện đặt lệnh giao dịch trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ; hoặc đặt lệnh giao dịch với các mức giá nằm ngoài biên độ dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo quy định hiện nay, khi công bố mua cổ phiếu quỹ, các công ty vẫn công bố mức giá dự kiến mua. Tuy nhiên, theo dự thảo thông tư, nghiêm cấm các tổ chức phát hành công bố thông tin về các mức giá dự kiến thực hiện khi giao dịch cổ phiếu quỹ.

Tổ chức phát hành được mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư để làm cổ phiếu quỹ. Khi đó, tổ chức phát hành phải đảm bảo nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật và không phải hạn chế thời hạn bán ra cổ phiếu lô lẻ đã mua làm cổ phiếu quỹ. Việc mua chứng khoán lô lẻ thực hiện thông qua công ty chứng khoán (trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán-SGDCK) hoặc thông qua hệ thống chuyển nhượng tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.        

Dự thảo thông tư mới bỏ quy định mà Thông tư 74 đang áp dụng: trong trường hợp bán ra cổ phiếu quỹ, công ty đại chúng phải báo cáo UBCKNN ít nhất trước 7 ngày thực hiện giao dịch.

Nhiều điểm mới

Nhiều điểm mới trong dự thảo thông tư đang được các thành viên thị trường và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, nếu được sửa đổi, kì vọng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng cao thanh khoản cho thị trường.

Theo dự thảo này, nhà đầu tư sẽ chỉ được phép giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng 1 cổ phiếu trong ngày đối với phiên khớp lệnh liên tục và chỉ áp dụng đối với cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, HNX30 và chứng chỉ các quỹ đầu tư niêm yết trên SGDCK.

Đồng thời, nhà đầu tư không được thực hiện các giao dịch mua bán trong ngày từ tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Thông tư này hoặc tài khoản quản lý danh mục đầu tư quản lý bởi công ty quản lý quỹ; Không được thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán trong ngày đối với giao dịch lô lẻ, giao dịch thỏa thuận.

Kết thúc ngày giao dịch, số chứng khoán bán không được nhiều hơn số lượng chứng khoán đã mua, bao gồm: chứng khoán đã có trên tài khoản của nhà đầu tư, chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa mua trong cùng ngày giao dịch. Trường hợp số chứng khoán bán nhiều hơn số chứng khoán mua, thì công ty chứng khoán, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo quy trình hỗ trợ thanh toán quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Theo Thông tư 74/2011/TT-BTC đang áp dụng, nhà đầu tư chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện các giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch; Không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.

Nhà đầu tư cũng chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ.

Trong dự thảo thay thế Thông tư 74, quy định chỉ được sử dụng một tài khoản để thực hiện mua và bán trong ngày đã được bỏ.

Dự thảo này cũng quy định thêm về điều kiện cho phép các công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày. Theo đó, công ty chứng choán phải có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đạt từ 800 tỷ đồng trở lên tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Công ty chứng choán cũng phải đảm bảo đã trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định, và không có lỗ trong 2 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ báo cáo về việc đăng ký môi giới giao dịch mua bán trong ngày.

Công ty chứng choán được cấp dịch vụ này không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lê Thu

Theo Báo Hải Quan

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn