Nộp tờ khai miễn giảm tiền thuê đất đến hết ngày 31/12/2015

09/06/2015 14:37 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 6807/BTC-QLCS hướng dẫn địa phương giải quyết các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất khi nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp căn cứ theo Thông tư 35/2001/TT-BTC; các hồ sơ, tài liệu đủ điều kiện theo quy định lưu trữ tại Doanh nghiệp để tự tính số tiền được ưu đãi và số còn phải nộp ngân sách cho cả thời gian thuê; đồng thời tiến hành nộp ngân sách số tiền thuê đất còn phải nộp cho một số năm hoặc cả thời gian thuê vào ngân sách nhà nước; nhưng khi nộp ngân sách số tiền còn phải nộp cho cả thời gian thuê (đã trừ ưu đãi miễn, giảm) thì thiếu hồ sơ gửi cơ quan thuế như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất do nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều nhưng chưa có đơn xin miễn hoặc giảm tiền thuê đất kèm theo hồ sơ, giấy tờ cần thiết thì lập tờ khai theo quy định tại Thông tư 35/2001/TT-BTC gửi Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê.

- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp đủ thì xác nhận về số tiền đã nộp và số năm đã thực nộp tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; lập và lưu giữ hồ sơ về việc miễn, giảm tiền thuê đất của các đơn vị này tại cơ quan thuế.

- Trường hợp số tiền còn phải nộp mà chưa đủ thì phải nộp đủ theo đúng quy định phù hợp với chính sách pháp luật đất đai từng thời kỳ.

 Thời hạn để doanh nghiệp nộp tờ khai đến hết ngày 31/12/2015.

Trang Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn