Đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
04/01/2023 15:01 PM

Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, có nội dung đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến.

Đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến

Đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến Nhân dân từ bắt đầu từ ngày 03/1/2023 đến ngày 15/3/2023.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

1. Đề xuất 09 thủ tục hành chính về đất đai

Theo khoản 1 Điều 214 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:

(1) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất;

(2) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, công nhận quyền sử dụng đất;

(3) Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đính chính Giấy chứng nhận;

(4) Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;

(5) Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất;

(6) Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;

(7) Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

(8) Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

(9) Thủ tục hành chính khác về đất đai.

Như vậy, so với Luật Đất đai 2013, Dự thảo đã bổ sung thêm hai thủ tục hành chính về đất đai gồm (8) và (9).

**Nội dung tô đỏ là nội dung được đề xuất bổ sung, sửa đổi

2. Đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến

Cụ thể, các thủ tục hành chính về đất đai quy định tại mục 1 ngoài việc được thực hiện bằng hình thức trực tiếp thì còn có thể thực hiện trên môi trường điện tử (hình thức trực tuyến) và có giá trị pháp lý như nhau.

Ngoài ra, khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cá nhân, tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, chính xác giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, lồng ghép trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền góp phần cải cách thủ tục hành chính.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

(Căn cứ tại Điều 215 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi))

3. Các nội dung công khai thủ hành chính về đất đai

Tại Điều 216 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định về các nội dung công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

- Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính;

- Thành phần, số lượng hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính;

- Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục hành chính;

- Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính.

Việc công khai về các nội dung quy định tại trên thực hiện bằng hình thức:

- Niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Đăng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

**Nội dung tô đỏ là nội dung được đề xuất bổ sung, sửa đổi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,402

Bài viết về

Sửa đổi Luật đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn