Nội dung lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1 - 15/3/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
02/01/2023 13:45 PM

Tại Nghị quyết 170/NQ-CP, những nội dung nào được lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)? - Vân Anh (Vũng Tàu)

Nội dung lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1 - 15/3/2023

Nội dung lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1 - 15/3/2023

Chính phủ ban hành Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

1. Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo khoản 1 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết 170/NQ-CP, các đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau:

- Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

- Các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

2. Nội dung lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cụ thể, các nội dung lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm:

(1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

(3) Phát triển quỹ đất;

(4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

(5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

(6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

(7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

(8) Phân cấp, giảm sát, kiểm soát quyền lực;

(9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này.

- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

(1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

(2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

(3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

(4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

(5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

(6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

(7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác:

(1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

(2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

(3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

(4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

(5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

(6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

(7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

(8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

(Khoản 2 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết 170/NQ-CP)

+ Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

(1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

(2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

(3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(4) Chính sách đất đại đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

(5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

(6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

(7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

(8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

(9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học:

(1) Phạm vi điều chỉnh;

(2) Giải thích từ ngữ;

(3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

(4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

(5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không;

(6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian lấy ý Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Xem thêm Nghị quyết 170/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,814

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn