Trình tự, thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/06/2022 17:20 PM

Nhà ở xã hội là nhà ở được hỗ trợ từ Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Dưới đây là trình tự, thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Trình tự, thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Ảnh minh họa)

1. Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài NSNN

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 22 của Nghị định Nghị định 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng;

Bước 2: Xem xét hồ sơ và trả kết quả lần 1

- Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở, quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng:

+ Trường hợp 1: Đúng đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện.

Lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ hợp lệ nhưng không còn quỹ nhà

Trường hợp người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP cho chủ đầu tư, nhưng trong dự án không còn quỹ nhà để giải quyết thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ghi rõ lý do và gửi trả lại hồ sơ (bao gồm cả Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà người đăng ký đã nộp) để người đó biết và nộp hồ sơ tại dự án khác.

+ Trường hợp 3: Hồ sơ chưa hợp lệ

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ (chưa đúng theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP) thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện;

Lưu ý: Khi người có nhu cầu nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ phải ghi Giấy biên nhận.

Bước 3: Gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

- Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (theo nguyên tắc quy định tại Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ:

+ Việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần hoặc đã có nhà ở, đất ở; 

+ Đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở; 

+ Có phát sinh nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương.

Bước 4: Xác minh hồ sơ và trả kết quả lần 2

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra thông tin theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.

- Trường hợp đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Danh sách do chủ đầu tư lập mà đã có nhà ở, đất ở, đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở, có phát sinh nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương hoặc đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khác thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư biết để xóa tên trong Danh sách được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật Danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội lên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

- Trường hợp người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đáp ứng đủ điều kiện và đã được chủ đầu tư dự án xem xét, đưa vào Danh sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án đó, nhưng người đó không còn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án gửi trả lại hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) cho người đã nộp hồ sơ.

- Trường hợp dự án không còn quỹ nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua thì chủ đầu tư nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để người có nhu cầu nộp tại dự án khác.

Lưu ý: Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được nộp giấy tờ đăng ký tại một dự án.

Hình thức thanh toán: Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua thống nhất theo thỏa thuận;

Bước 5: Lập và gửi danh sách đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Danh sách các đối tượng) và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm). 

Đồng thời, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm công bố công khai danh sách các đối tượng tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại:

- Sàn giao dịch bất động sản

- Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu có).

(Khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 49/2021/NĐ-CP)

2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trên cơ sở các thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định; Người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ hộ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP;

Bước 2: Gửi yêu cầu xem xét, xác nhận thuộc đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xác nhận Danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội trước khi chủ hộ và người mua, thuê, thuê mua nhà ở thực hiện việc ký Hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

(Khoản 2 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 49/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Sinh viên đại học có được thuê mua nhà ở xã hội không? Cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng thì bị xử lý như thế nào?

Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Bên thuê mua nhà ở xã hội có được quyền được bán nhà ở xã hội không? Bán nhà ở xã hội có cần phải đáp ứng điều kiện gì không?

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,890

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn