Đề xuất bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2022 11:59 AM

Bộ xây dựng đang Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó, đề xuất bổ sung hướng dẫn liên quan đến cấp giấy phép xây dựng.

Đề xuất bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng

Đề xuất bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép hoạt động xây dựng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Dự thảo bổ sung thêm Điều 41a về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

- Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (viết tắt là thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng) thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

- Về xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp: Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án.

- Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về phân cấp, ủy quyền về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

2. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

Theo đó, dự thảo Bộ Xây dựng bổ sung thêm Điều 104a Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng như sau:

- Giấy phép điều chỉnh hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu số 7 Phụ lục III Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng gồm: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng; các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được quy định như sau:

+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực xây dựng trên phạm vi cả nước. Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện việc kiểm tra đối với lĩnh vực được phân công.

+ Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng trong phạm vi địa bàn quản lý của mình; chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng đối với các trường hợp quy định nêu trên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch - kiến trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Đối tượng và điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng ở TP Hồ Chí Minh? Để được cấp giấy phép xây dựng thì tốn phí bao nhiêu?

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại tỉnh Đồng Nai? Điều kiện về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn?

Trình tự thủ tục để được cấp Giấy phép xây dựng ở tỉnh Hà Giang như thế nào? Để được cấp Giấy phép xây dựng thì tốn phí bao nhiêu?

Chí Nhân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn