Đề xuất sửa Nghị định 91/2019 xử phạt hành chính về đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
16/09/2021 08:30 AM

Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định 91/2019/NĐ-CP); tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Đề xuất sửa Nghị định 91/2019 về XPHC lĩnh vực đất đai

Đề xuất sửa Nghị định 91/2019 về XPHC lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung 16/44 Điều (các Điều: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 42, 43) tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất để quy định rõ ràng, cụ thể, dễ xác định và áp dụn trên thực tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 và bổ sung khoản 10 Điều 7 về việc xác định “Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định” để phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013; quy định về xác định loại đất tại Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; bổ sung khoản 10 Điều 7 quy định rõ về thời điểm xác định nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành để cụ thể việc triển khai thực hiện điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính”.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9; khoản 4 Điều 10; khoản 4 Điều 11; khoản 5 Điều 12 và khoản 7 Điều 14 để thống nhất với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP theo ý kiến của cử tri Nam Định và một số địa phương kiến nghị.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 13, 21, 37, 38, 39, 40 do thay đổi dẫn điều khoản tại Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi  2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 để phù hợp với quy định tại Điều 14, 42 và Điều 42a của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 38 do tăng mức phạt tiền, tăng giá trị được tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp.

- Sửa đổi, bổ sung điều khoản chuyển tiếp tại điểm d khoản 1 Điều 42 để xử lý đối với các hành vi vi phạm đã xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thống nhất và công bằng khi xử lý mọi hành vi vi phạm.

- Bổ sung khoản 4 Điều 43 để bãi bỏ điểm c khoản 2, điểm k khoản 3, khoản 5 Điều 4 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP vì nội dung các điểm này đã được quy định và sửa đổi tại Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020) theo ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn 2260/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2021.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Dự thảo Nghị định

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,497

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn