Cuối 2020, diện tích nhà ở bình quân tại TP.HCM đạt 20,19 m2/người

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/06/2020 11:16 AM

Đây là một trong các chỉ tiêu đặt ra tại Kế hoạch 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố năm 2020 theo Kế hoạch 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020.

Thực hiện Quyết định 3582/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND thành phố phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2020.

diện tích nhà ở bình quân đầu người tại TP.HCM

Cuối 2020, diện tích nhà ở bình quân tại TP.HCM đạt 20,19 m2/người (Ảnh minh họa)

Chỉ tiêu thực hiện:

- Phát triển thêm 4,8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân là 20,19 m2/người;

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.

Nội dung thực hiện:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và UBND quận, huyện tiếp tục vận động hỗ trợ các chương trình sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo thành phố, trong đó, tập trung hỗ trợ sửa chữa cho những hộ có nhà đơn sơ, bán kiên cố và hỗ trợ cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở đối với những hộ có diện tích nhà ở chưa đảm bảo diện tích (dưới 6m2/người ở nội thành và dưới 10m2/người ở ngoại thành).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo dõi, đánh giá kết quả kéo giảm chỉ số thiếu hụt về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và UBND quận - huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp nước sạch nhằm đảm bảo duy trì 100% người dân thành phố được cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, UBND quận - huyện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu tác động và đề xuất chuẩn nghèo, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ về nhà ở để kéo giảm thiếu hụt về điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/6/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,862

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn