Thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực đô thị

18/12/2019 16:40 PM

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đặt ra tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

File word toàn bộ nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đất đai

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất:

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tiến hành thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị.

- Bộ Công an tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Tư pháp rà soát, đánh giá thực trạng người Việt Nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật để có cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2020.

+ Đẩy nhanh công tác điều tra các vụ án về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

- Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để lấn, chiếm, tranh chấp; chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Nghị quyết 116/NQ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,801

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn