Phương án xử lý nhà đất khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp (dự kiến)

08/11/2019 10:31 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP), trong đó đề xuất hướng xử lý về nhà, đất.

Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập
thành công ty cổ phần

Hiện hành, nội dung về xử lý nhà, đất của ĐVSNCL khi chuyển thành CTCP được quy định tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Do vậy, để đảm bảo việc hướng dẫn chuyển đổi ĐVSNCL được đầy đủ, Dự thảo Nghị định đã quy định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ĐVSNCL theo quy định của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước khi quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi.

Ngoài ra, Nghị định cũng đề xuất quy định về phương án sử dụng đất và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc giám sát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp sau chuyển đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Điều 12 Dự thảo Nghị định có quy định về xử lý nhà, đất khi chuyển đổi ĐVSNCL như sau:

- Trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP, ĐVSNCL phải được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công.

- Đối với phương án sử dụng đất sau khi chuyển đổi, CTCP chuyển đổi từ ĐVSNCL phải xây dựng phù hợp với lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Trường hợp sau khi chuyển đổi, CTCP không còn nhu cầu sử dụng đất vào mục đích khi chuyển đổi thì xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất sau chuyển đổi của ĐVSNCL.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn về phương án sử dụng đất, quy trình, thủ tục đăng ký biến động về đất đai, quy trình thủ tục ký Hợp đồng thuê đất của ĐVSNCL sau khi chuyển đổi thành CTCP.

- Về hình thức sử dụng đất của ĐVSNCL chuyển đổi: để phù hợp với quy định của Luật Đất đai trong đó quy định các ĐVSNCL tự chủ tài chính phải chuyển sang hình thức thuê đất.

Dự thảo Nghị định quy định mọi hình thức (thuê đất trả tiền một lần, nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do ĐVSNCL nhận chuyển nhượng) thì ĐVSNCL đều phải chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đối với số tiền ĐVSNCL đã nộp hoặc đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm xác định giá trị ĐVSNCL chuyển đổi:

+ Trường hợp tiền đã trả do ngân sách nhà nước cấp hoặc từ chênh lệch thu chi của ĐVNSCL thì số tiền đã trả được tính vào giá trị phần vốn nhà nước tại ĐVSNCL.

+ Trường hợp số tiền đã trả được lấy từ nguồn vốn do ĐVSNCL huy động và các nguồn khác không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được xác định là khoản đã trả trước và được trừ vào tiền thuê đất mà CTCP được chuyển đổi từ ĐVSNCL phải trả hàng năm theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,456

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn