Đã cập nhật Văn bản hợp nhất Luật Nhà ở 2014

27/09/2019 11:15 AM

Ngày 04/7/2019, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký xác thực Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Nhà ở 2014.

Theo đó, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất 02 văn bản luật sau đây:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Luật Kiến trúc 2019 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Nhà ở 2014.

"Điều 39. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động kiến trúc

...

3. Thay thế cụm từ tại một số luật sau đây:

...

b) Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị” bằng cụm từ “quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 20 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;...".

Xem chi tiết nội dung tại Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,384

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn