Bãi bỏ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị từ ngày 01/7/2020

10/09/2019 15:35 PM

Hiện hành, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được quy định tại Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và được hướng dẫn tại Nghị định 38/2010/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, đã bãi bỏ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, như sau:

Điều 39. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động kiến trúc

...

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13Luật số 35/2018/QH14 như sau:

...

c) Bãi bỏ Điều 60.

Thay vào đó, Luật Kiến trúc 2019 bổ sung quy định về Quy chế quản lý kiến trúc.

Cụ thể, Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy chế quản lý kiến trúc phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Phù hợp với quy định tại các điều 10, 11 và 13 của Luật Kiến trúc 2019;

- Phù hợp với thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

Riêng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009 trước ngày 01/7/2020 thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,842

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn