Ưu đãi với dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân làm việc tại KCN

23/07/2019 15:38 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Hướng dẫn trên phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Đối với giá trị tài sản cố định:

Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính và chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Đối với chi phí (trừ chi phí nêu trên):

Được tính vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Thông tư 43/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,757

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn