Thời Sự Pháp Luật >>Tìm hiểu nghề luật sư

  • Thù lao của luật sư trong vụ án hình sự 09:31 | 18/04/2022
  • Tổ chức hành nghề luật sư có quyền nhận thù lao từ khách hàng theo thỏa thuận hoặc nhận thù lao từ cơ quan tiến hành tố tụng khi tham gia tố tụng theo chỉ định. Vậy thù lao của luật sư trong vụ án hình sự là bao nhiêu?
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn