Thời Sự Pháp Luật >>Tìm hiểu nghề luật sư

  • 02 hình thức hành nghề của Luật sư 09:01 | 13/03/2023
  • Luật sư có thể hành nghề dưới những hình thức nào? Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm những hình thức nào? – Cẩm Thu (Bình Định)
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn