Biểu mẫu 04/07/2023 11:01 AM

Tổng hợp biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/07/2023 11:01 AM

Cho tôi hỏi các biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất hiện nay là mẫu nào và cách ghi như thế nào? – Ngọc Hiệp (Ninh Thuận)

Tổng hợp biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Tổng hợp biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất           

Các biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh mới nhất dành cho hộ kinh doanh bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh: Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh: Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh: Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Phụ lục III-6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh: Phụ lục III-7 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

2. Hướng dẫn ghi biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh

* Hướng dẫn ghi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh:

Ghi chú 1:

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm:

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ghi chú 2: Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn.

Ghi chú 3: Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ghi chú 4: Chỉ kê khai trong trường hợp chủ thể thành lập hộ kinh doanh là các thành viên hộ gia đình và kê khai cả thông tin của chủ hộ tại Bảng này.

Ghi chú 5: Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

* Hướng dẫn ghi thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:

Ghi chú 1:

- Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ trụ sở mới.

- Các trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh còn lại theo quy định tại Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Ghi chú 2:

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ghi chú 3, 4: Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn.

Ghi chú 5: Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Ghi chú 6: Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

* Hướng dẫn ghi giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh:

Ghi chú 1: Ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Ghi chú 2:

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ghi chú 3: Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn.

Ghi chú 4: Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,028

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn