Bản Tin Văn Bản Mới 21/09/2022 09:48 AM

Văn bản mới nổi bật từ ngày 17/9 - 20/9/2022

21/09/2022 09:48 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/9 - 20/9/2022:

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/09/2022) Quyết định 1914/QĐ-BTC năm 2022 về phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (16/09/2022) Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
3. (15/09/2022) Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới; 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
4. (15/09/2022) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2022 quy định khen thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị"
5. (14/09/2022) Quyết định 1871/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (14/09/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND về quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện chủ sở hữu
7. (12/09/2022) Quyết định 3381/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
8. (08/09/2022) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
9. (07/09/2022) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
10. (05/09/2022) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (11/08/2022) Công văn 5269/BNN-KH năm 2022 chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (11/08/2022) Công văn 5270/BNN-KTHT năm 2022 hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (10/08/2022) Công văn 5226/BNN-TCTL năm 2022 về rà soát, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (03/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
Đầu tư
1. (19/09/2022) Thông báo 289/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/09/2022) Quyết định 1573/QĐ-BKHĐT về điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. (16/09/2022) Quyết định 45/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 27/2020/QĐ-UBND và 41/2021/QĐ-UBND
4. (15/09/2022) Quyết định 2378/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (15/09/2022) Quyết định 1086/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Đông, tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (15/09/2022) Công văn 6089/VPCP-CN năm 2022 về Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (15/09/2022) Nghị quyết 124/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 do Chính phủ ban hành
8. (14/09/2022) Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
9. (14/09/2022) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc trách nhiệm của thành phố Hà Nội
10. (13/09/2022) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2022 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - Dự án thành phần 2 do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (12/09/2022) Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng
12. (09/09/2022) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2022 về bố trí nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư, thu hút đầu tư các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm do tỉnh Kiên Giang ban hành
13. (07/09/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (07/09/2022) Công văn 8915/BTC-ĐT năm 2022 về tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
15. (05/09/2022) Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thời gian thực hiện trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (30/08/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
17. (29/08/2022) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2022 công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18. (11/08/2022) Công văn 5298/BNN-TCLN năm 2022 về quy mô, diện tích, loại rừng và quá trình đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (10/08/2022) Công văn 5214/BNN-CBTTNS năm 2022 về chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (10/08/2022) Công văn 5234/BNN-TCLN năm 2022 về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho các dự án lưới điện cao áp (500kV, 220kV, 110kV) do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai để giải tỏa công suất khu vực Tây Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (06/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về giao thẩm quyền chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
22. (09/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025
23. (07/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (08/10/2019) Công văn 4070/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Nhà thầu thực hiện Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, Thành phố Hải Phòng do Tổng cục Thuế ban hành
Thương mại
1. (16/09/2022) Kế hoạch 5838/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
2. (16/09/2022) Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/09/2022) Kế hoạch 6007/KH-UBND về tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP gắn với nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
4. (15/09/2022) Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
5. (14/09/2022) Hướng dẫn 4012/HD-UBND năm 2022 về quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
6. (14/09/2022) Công văn 6522/BKHĐT-TH năm 2022 đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (14/09/2022) Công văn 6523/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế xã hội tháng 09 và 9 tháng năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (14/09/2022) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
9. (14/09/2022) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh Quảng Nam"
10. (12/09/2022) Quyết định 3298/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, Công nghiệp hỗ trợ; Lưu thông hàng hóa trong nước, Thương mại quốc tế, An toàn thực phẩm, Quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội
11. (09/09/2022) Công văn 3432/BVHTTDL-VHCS năm 2022 tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (09/09/2022) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
13. (07/09/2022) Kế hoạch 8420/KH-UBND năm 2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14. (06/09/2022) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
15. (30/08/2022) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (30/08/2022) Nghị quyết 62/2022/NQ-HĐND quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17. (30/08/2022) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
18. (23/08/2022) Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
19. (11/08/2022) Công văn 5256/BNN-CBTTNS năm 2022 về chương trình hành động chung về sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (10/08/2022) Công văn 5212/BNN-BVTV năm 2022 về tăng cường sản xuất, nhập khẩu và quản lý việc mua bán phân bón trên thị trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (10/08/2022) Công văn 5236/BNN-CBTTNS năm 2022 về chính sách thu hút đầu tư Trung tâm giao dịch nông sản tại các tỉnh phía Bắc giáp biên với Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (05/08/2022) Kế hoạch 3036/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Thọ
23. (04/08/2022) Công văn 4566/BCT-TTTN năm 2022 về bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu do Bộ Công Thương ban hành
24. (28/12/2018) Quyết định 2617/QĐ-NHNN năm 2018 Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (14/09/2022) Công văn 3805/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (14/09/2022) Công văn 3804/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (13/09/2022) Công văn 2417/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (09/09/2022) Công văn 3740/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (11/08/2022) Công văn 5273/BNN-BVTV năm 2022 về xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (03/08/2022) Công văn 3194/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (22/07/2022) Công văn 536/CN-TACN năm 2022 thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại Nghị định 46/2022/NĐ-CP do Cục Chăn nuôi ban hành
8. (31/03/2020) Thông báo 2094/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Kẹo sô cô la có nhân Ferrero Rocher do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/09/2022) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2022 thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (09/09/2022) Kế hoạch 6770/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (15/09/2022) Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2022 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (15/09/2022) Quyết định 273/QĐ-TANDTC năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (12/09/2022) Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
4. (12/09/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
5. (05/09/2022) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (24/08/2022) Quyết định 1737/QĐ-UBND quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
7. (10/08/2022) Công văn 5216/BNN-TCLN năm 2022 về điều chỉnh tăng mức phí dịch vụ môi trường rừng và chính sách hỗ trợ trồng bổ sung rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (28/07/2021) Công văn 3757/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (01/10/2019) Công văn 75580/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức ngày ký khác ngày lập trên hóa đơn điện tử do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (01/10/2019) Công văn 75581/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (01/10/2019) Công văn 75667/CT-TTHT năm 2019 về ngày lập khác ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/09/2022) Kế hoạch 2125/KH-UBND về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (16/09/2022) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
3. (16/09/2022) Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ năm 2022 về danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh
4. (16/09/2022) Hướng dẫn 25/HD-LĐLĐ năm 2022 về danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/09/2022) Công văn 920/LĐLĐ-TG năm 2022 về đẩy mạnh triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (15/09/2022) Quyết định 2976/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
7. (12/09/2022) Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội
8. (12/09/2022) Công văn 903/LĐLĐ-TG năm 2022 về tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (12/09/2022) Kế hoạch 190/KH-UBND về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2022
10. (09/09/2022) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (08/09/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông
12. (06/09/2022) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành
13. (06/09/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (06/09/2022) Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15. (05/09/2022) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
16. (05/09/2022) Chương trình 03/CTr-UBND năm 2022 về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
17. (11/08/2022) Công văn 5272/BNN-TY năm 2022 đảm bảo chế độ, chính sách cho nhân viên thú y cấp xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (11/08/2022) Công văn 5263/BNN-TCCB năm 2022 quy định biên chế, chính sách đãi ngộ về tiền lương, độ tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (16/12/2021) Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND về quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
20. (15/06/2021) Công văn 339/MT-LĐ năm 2021 công bố các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
21. (22/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Công nghệ thông tin
1. (16/09/2022) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2022 về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk
2. (16/09/2022) Quyết định 1921/QĐ-BTC năm 2022 về Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính
3. (15/09/2022) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (15/09/2022) Quyết định 1900/QĐ-BTC năm 2022 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương kèm theo Quyết định 143/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (15/09/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (12/09/2022) Quyết định 3383/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ
7. (09/09/2022) Kế hoạch 430/KH-UBND năm 2022 thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (08/09/2022) Quyết định 2911/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bình Định
9. (07/09/2022) Quyết định 1998/QĐ-UBND năm 2022 về ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
10. (06/09/2022) Kế hoạch 3442/KH-UBND năm 2022 về nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025
11. (30/08/2022) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
12. (16/08/2022) Công văn 4247/BTTTT-THH năm 2022 triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (17/09/2022) Quyết định 54/2022/QĐ-UBND quy định nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2. (15/09/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (14/09/2022) Quyết định 45/2022/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND
4. (14/09/2022) Quyết định 401/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Ninh
5. (13/09/2022) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
6. (12/09/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND
7. (09/09/2022) Quyết định 2525/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
8. (09/09/2022) Quyết định 2526/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
9. (09/09/2022) Quyết định 2530/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
10. (09/09/2022) Quyết định 2529/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
11. (08/09/2022) Quyết định 1629/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
12. (07/09/2022) Quyết định 2341/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
13. (07/09/2022) Nghị quyết 86/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
14. (07/09/2022) Quyết định 2349/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
15. (07/09/2022) Quyết định 2348/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
16. (07/09/2022) Quyết định 2346/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
17. (07/09/2022) Quyết định 2345/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
18. (07/09/2022) Quyết định 2347/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
19. (07/09/2022) Quyết định 2344/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
20. (07/09/2022) Quyết định 2343/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
21. (07/09/2022) Quyết định 1622/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
22. (07/09/2022) Quyết định 1620/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
23. (07/09/2022) Quyết định 1623/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
24. (06/09/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25. (06/09/2022) Quyết định 1617/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
26. (06/09/2022) Quyết định 1616/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
27. (31/08/2022) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành
28. (31/08/2022) Nghị quyết 27/NQ-HĐND về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29. (26/08/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
30. (26/08/2022) Quyết định 1776/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
31. (15/08/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
32. (11/08/2022) Công văn 5299/BNN-TT năm 2022 về hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
33. (11/08/2022) Công văn 5297/BNN-TCLN năm 2022 về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
34. (11/08/2022) Quyết định 887/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
35. (11/08/2022) Công văn 5254/BNN-TT năm 2022 về việc thực hiện kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
36. (10/08/2022) Công văn 5239/BNN-TT năm 2022 về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
37. (10/08/2022) Công văn 5231/BNN-TC năm 2022 về giải quyết tranh chấp đất đai tại Trung tâm Cây ăn quả Miền Đông Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
38. (10/08/2022) Công văn 5228/BNN-TT năm 2022 về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, tiền trồng rừng thay thế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
39. (17/07/2020) Nghị quyết 321/2020/NQ-HĐND về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình giao thông trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (12/09/2022) Quyết định 2374/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
2. (31/08/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu trí tuệ
1. (11/09/2022) Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Bộ máy hành chính
1. (19/09/2022) Thông tư 8/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
2. (19/09/2022) Kế hoạch 2126/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2022
3. (16/09/2022) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2022 về cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
4. (16/09/2022) Quyết định 2100/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
5. (16/09/2022) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bến Tre
6. (16/09/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Bến Tre
7. (16/09/2022) Quyết định 1014/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (16/09/2022) Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9. (16/09/2022) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
10. (16/09/2022) Quyết định 52/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng
11. (16/09/2022) Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (15/09/2022) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
13. (15/09/2022) Kế hoạch 311/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030
14. (15/09/2022) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2022 về tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
15. (15/09/2022) Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
16. (15/09/2022) Quyết định 1085/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17. (15/09/2022) Công văn 5032/BYT-TCCB năm 2022 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
18. (14/09/2022) Kế hoạch 3993/KH-UBND năm 2022 thực hiện "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (14/09/2022) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
20. (14/09/2022) Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
21. (14/09/2022) Quyết định 55/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An
22. (14/09/2022) Quyết định 2356/QĐ-BTNMT năm 2022 về Quy chế khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ Bộ Tài nguyên và Môi trường
23. (14/09/2022) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Bắc Kạn
24. (14/09/2022) Quyết định 2440/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
25. (14/09/2022) Quyết định 2396/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
26. (14/09/2022) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
27. (13/09/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
28. (13/09/2022) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2022 về tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (13/09/2022) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
30. (13/09/2022) Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương
31. (13/09/2022) Quyết định 53/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh Long An
32. (13/09/2022) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên
33. (13/09/2022) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
34. (13/09/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành
35. (13/09/2022) Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
36. (12/09/2022) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh
37. (12/09/2022) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (mức độ 4) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
38. (12/09/2022) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
39. (12/09/2022) Quyết định 2373/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
40. (12/09/2022) Quyết định 3315/QĐ-UBND năm 2022 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
41. (12/09/2022) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
42. (09/09/2022) Thông báo 441/TB-VP năm 2022 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị "Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội"
43. (09/09/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026
44. (09/09/2022) Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
45. (09/09/2022) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
46. (09/09/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
47. (08/09/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 21/2020/QĐ-UBND
48. (08/09/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
49. (08/09/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do tỉnh Đắk Nông ban hành
50. (08/09/2022) Công văn 3171/UBND-TP năm 2022 về đính chính Quyết định 01/2022/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51. (07/09/2022) Quyết định 44/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nghệ An
52. (06/09/2022) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
53. (06/09/2022) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
54. (05/09/2022) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
55. (05/09/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
56. (31/08/2022) Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
57. (31/08/2022) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
58. (31/08/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyên mục "Cải cách hành chính và cuộc sống" năm 2022-2023
59. (31/08/2022) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
60. (31/08/2022) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và mã số thủ tục hành chính trong lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
61. (30/08/2022) Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
62. (29/08/2022) Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
63. (25/08/2022) Quyết định 214/QĐ-VKSTC năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao
64. (22/08/2022) Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
65. (22/08/2022) Quyết định 2691/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
66. (17/08/2022) Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định
67. (16/08/2022) Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
68. (16/08/2022) Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
69. (16/08/2022) Quyết định 2608/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Thừa phát lại, Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
70. (11/08/2022) Công văn 5262/BNN-TCLN năm 2022 về bổ sung hướng dẫn về Biểu mẫu biên bản kiểm tra áp dụng cho lực lượng Kiểm lâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
71. (11/08/2022) Công văn 5304/BNN-TCLN năm 2022 về sửa đổi quy định về tổ chức kiểm lâm rừng đặc dụng tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
72. (11/08/2022) Công văn 5301/BNN-TCLN năm 2022 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn đối với Kiểm lâm và cơ chế đặc thù với lực lượng quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
73. (09/08/2022) Công văn 288/UBTVQH15-CTĐB năm 2022 về thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
74. (04/08/2022) Kế hoạch 248/KH-UBTVQH15 năm 2022 thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023
75. (13/07/2022) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
76. (16/06/2022) Công văn 2001/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2022 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
77. (12/06/2022) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2022 về tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông
78. (20/12/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
79. (26/08/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
80. (11/08/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
81. (16/07/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
82. (10/06/2021) Quyết định 1862/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo
83. (06/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Vi phạm hành chính
1. (05/09/2022) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/09/2022) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2022 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum
2. (15/09/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (15/09/2022) Quyết định 1887/QĐ-BTC năm 2022 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của hệ thống Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (14/09/2022) Kế hoạch 5986/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Nam
5. (12/09/2022) Công văn 4941/TLĐ-TC năm 2022 hướng dẫn thực hiện phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
6. (08/09/2022) Quyết định 25/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2022/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (07/09/2022) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2022 bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (07/09/2022) Quyết định 2003/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (07/09/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (06/09/2022) Quyết định 30/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ.UB về thành lập Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do tỉnh Tiền Giang ban hành
11. (30/08/2022) Nghị quyết 59/2022/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
12. (30/08/2022) Nghị quyết 54/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13. (23/08/2022) Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14. (23/08/2022) Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
15. (11/08/2022) Công văn 5258/BNN-KH năm 2022 về giải pháp hỗ trợ tìm đầu ra ổn định và bình ổn giá vật tư nông nghiệp để người dân an tâm sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống ổn định sau đợt dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (11/08/2022) Công văn 5255/BNN-CBTTNS năm 2022 về giải pháp kiềm chế giá các loại vật tư nông nghiệp, bình ổn giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (10/08/2022) Công văn 5238/BNN-BVTV năm 2022 chính sách bình ổn giá các loại phân bón để người sản xuất nông nghiệp đảm bảo duy trì sản xuất, có được lợi nhuận, đảm bảo đời sống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (10/08/2022) Công văn 5240/BNN-TT năm 2022 quy định về kinh phí hỗ trợ người trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (10/08/2022) Công văn 7955/BTC-QLG năm 2022 về tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá do Bộ Tài chính ban hành
20. (10/08/2022) Công văn 5229/BNN-TY năm 2022 về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (09/08/2022) Công văn 5187/BNN-TCLN năm 2022 điều chỉnh tăng nguồn kinh phí và định mức hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (09/08/2022) Công văn 5186/BNN-VPĐP năm 2022 nâng mức hỗ trợ cho các xã vùng đặc biệt khó khăn khi phân bổ nguồn vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (03/08/2022) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2022 về quy định đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
24. (20/07/2022) Quyết định 1129/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý nợ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
25. (24/06/2022) Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26. (23/06/2022) Công văn 3557/BTNMT-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
27. (10/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
28. (08/09/2020) Quyết định 2503/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (14/09/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND; 22/2018/QĐ-UBND; 29/2019/QĐ-UBND; 17/2019/QĐ-UBND và 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
2. (14/09/2022) Kế hoạch 627/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 438/QĐ-TTg triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (14/09/2022) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn
4. (13/09/2022) Quyết định 1897/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định Bản, Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
5. (12/09/2022) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2022 về phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Cao Bằng ban hành
6. (06/09/2022) Công văn 6268/BKHĐT-QLQH năm 2022 báo cáo về công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (31/08/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (26/08/2022) Kế hoạch 329/KH-UBND năm 2022 thực hiện đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (11/08/2022) Công văn 5259/BNN-VPĐP năm 2022 về xem xét, điều chỉnh Tiêu chí số 17.1 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (10/08/2022) Công văn 5215/BNN-TCTL năm 2022 về xây dựng Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (09/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (01/10/2019) Công văn 51/BXD-VLXD năm 2019 về sử dụng xỉ thép đã được hợp chuẩn làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu trong các công trình xây dựng, giao thông do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (16/09/2022) Quyết định 56/2022/QĐ-UBND quy định các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An
2. (14/09/2022) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2022 về phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
3. (12/09/2022) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng
4. (07/09/2022) Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND về thí điểm chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (11/08/2022) Công văn 5261/BNN-TCLN năm 2022 triển khai, hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng tuyến đường giao thông trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và các địa phương trong vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (22/07/2022) Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (19/09/2022) Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (14/09/2022) Công văn 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (14/09/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
4. (14/09/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (14/09/2022) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ do tỉnh Vĩnh Long ban hành
6. (13/09/2022) Kế hoạch 525/KH-UBND năm 2022 thực hiện hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (13/09/2022) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk
8. (13/09/2022) Công văn 3279/SGDĐT-TTr năm 2022 hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (12/09/2022) Kế hoạch 305/KH-UBND năm 2022 về đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu mầm non, phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phổ cập giáo dục mầm non 4 tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2027
10. (09/09/2022) Kế hoạch 431/KH-UBND năm 2022 về triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (09/09/2022) Quyết định 36/2022/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12. (31/08/2022) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
13. (23/08/2022) Công văn 4028/BGDĐT-GDTX năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (26/07/2022) Công văn 3438/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường phối hợp truyền thông và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/09/2022) Quyết định 53/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 74/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
2. (13/09/2022) Kế hoạch 2655/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương đến năm 2025
3. (13/09/2022) Quyết định 1998/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (12/09/2022) Công văn 5352/BTNMT-TTTT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (08/09/2022) Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (07/09/2022) Công điện 792/CĐ-TTg năm 2022 về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ điện
7. (31/08/2022) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2022 về ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2027
8. (30/08/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (29/08/2022) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh quy hoạch thủy lợi khu Nam Ninh Bình (tiểu khu Cánh Diều) thuộc quy hoạch tổng thể hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
10. (25/08/2022) Quyết định 2760/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (23/08/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (23/08/2022) Quyết định 2716/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tài liệu tập huấn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (12/08/2022) Công văn 5321/BNN-TCLN năm 2022 về chế độ, chính sách của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (11/08/2022) Công văn 5264/BNN-TCTS năm 2022 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khai thác hải sản các vùng hoạt động trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (11/08/2022) Công văn 5253/BNN-TCLN năm 2022 về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định 2242/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (11/08/2022) Công văn 5266/BNN-TCTL năm 2022 về tham gia các dự án, nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình Nước sạch và Môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (10/08/2022) Công văn 5217/BNN-TCLN năm 2022 quy định thuê rừng sản xuất trong thời gian đóng cửa rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (10/08/2022) Công văn 5220/BNN-TCLN năm 2022 về chuyển nhượng thành quả lao động trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (10/08/2022) Công văn 5224/BNN-TCTL năm 2022 về đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (09/08/2022) Công văn 5188/BNN-TCLN năm 2022 biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh hơn các vấn nạn phá rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (29/07/2022) Công văn 4971/BNN-TCLN năm 2022 về xây dựng chính sách khuyến khích công tác bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/09/2022) Thông báo 288/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/09/2022) Kế hoạch 5821/KH-UBND năm 2022 hành động thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
3. (15/09/2022) Công văn 9082/QLD-KD năm 2022 về đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (14/09/2022) Kế hoạch 3995/KH-UBND năm 2022 thực hiện hoạt động "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (12/09/2022) Công văn 3508/LĐTBXH-TE năm 2022 về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (31/08/2022) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
7. (24/08/2022) Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định đến năm 2026 và định hướng đến năm 2030
8. (22/08/2022) Kế hoạch 324/KH-UBND năm 2022 về phòng chống mù lòa đến năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (16/08/2022) Quyết định 2623/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030” do tỉnh Bình Định ban hành
Quyền dân sự
1. (19/09/2022) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (14/09/2022) Công văn 3416/BTP-HTQTCT năm 2022 về đề xuất giải pháp hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/09/2022) Quyết định 1576/QĐ-BKHĐT năm 2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (19/09/2022) Quyết định 3533/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (16/09/2022) Quyết định 2239/QÐ-BVHTTDL về tổ chức Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (16/09/2022) Kế hoạch 6103/KH-UBND năm 2022 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (15/09/2022) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (15/09/2022) Kế hoạch 2086/KH-UBND năm 2022 truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (15/09/2022) Kế hoạch 2693/KH-UBND thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8. (14/09/2022) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9. (14/09/2022) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (12/09/2022) Kế hoạch 621/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành
11. (10/09/2022) Công văn 1491/UBDT-DTTS năm 2022 về xây dựng báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành
12. (08/09/2022) Kế hoạch 8474/KH-UBND năm 2022 về phát động phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
13. (07/09/2022) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2022-2025"
14. (06/09/2022) Kế hoạch 613/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
15. (31/08/2022) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2022 hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
16. (18/08/2022) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2022 Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
17. (11/08/2022) Công văn 5303/BNN-TCTS năm 2022 chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (02/08/2022) Kế hoạch 199/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
19. (14/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
20. (26/10/2018) Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2018 về tổ chức lại Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc và Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc Vĩnh Phúc thành Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực khác
1. (19/09/2022) Quyết định 1090/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2022) Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (13/09/2022) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2022 về xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022-2025
4. (06/09/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V và công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (12/08/2022) Công văn 5322/BNN-KHCN năm 2022 về đầu tư công nghệ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng tầm vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (12/08/2022) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2030
7. (11/08/2022) Công văn 5300/BNN-KHCN năm 2022 chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất giỏi và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (11/08/2022) Công văn 5302/BNN-KHCN năm 2022 giải pháp thiết thực, hiệu quả, đầu tư công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (11/08/2022) Công văn 5260/BNN-TCTS năm 2022 về kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (11/08/2022) Công văn 5257/BNN-KHCN năm 2022 về chủ trương cho tỉnh Bình Phước lập và bổ sung 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 200 ha vào Quy hoạch tổng thể các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của quốc gia đến năm 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (11/08/2022) Công văn 5267/BNN-TT năm 2022 Tiêu chuẩn Quốc gia về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (11/08/2022) Công văn 5268/BNN-TCCB năm 2022 thành lập Trung tâm đầu mối nông sản và thủy sản nước ngọt vùng Đồng Tháp Mười do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (10/08/2022) Công văn 5213/BNN-TT năm 2022 quy định quy mô, kết cấu, diện tích được làm (lán trại, kho bãi để trông coi, chứa đựng nông sản, vật tư), thủ tục, thẩm quyền quản lý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (10/08/2022) Công văn 5218/BNN-KTHT năm 2022 về nâng mức hỗ trợ mua giống cây con cho hộ nghèo, cận nghèo theo Chương trình 135 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (10/08/2022) Công văn 5233/BNN-TT năm 2022 về hỗ trợ xây dựng Trung tâm nghiên cứu bình tuyển, chọn lọc, bảo tồn, phát triển, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi bản địa của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (10/08/2022) Công văn 5232/BNN-TT năm 2022 về xây dựng chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất Dứa trái vụ, rải vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
17. (10/08/2022) Công văn 5225/BNN-BVTV năm 2022 về triển khai biện pháp, nhằm ngăn chặn hành vi sản xuất xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (10/08/2022) Công văn 5223/BNN-TY năm 2022 về chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi kéo dài đến hết năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (10/08/2022) Công văn 5237/BNN-BVTV năm 2022 về giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (10/08/2022) Công văn 5235/BNN-BVTV năm 2022 về khuyến khích, hỗ trợ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21. (01/08/2022) Công văn 5017/BNN-TCTS năm 2022 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (10/07/2022) Công văn 5221/BNN-TY năm 2022 về chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại dịch tả heo châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn