Bản Tin Văn Bản Mới 11/05/2022 15:59 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 07/5 - 10/5/2022

11/05/2022 15:59 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/5 - 10/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/05/2022) Kế hoạch 1474/KH-UBND triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025” trong năm 2022
2. (04/05/2022) Công văn 2898/BKHĐT-ĐKKD năm 2022 về cấp đăng ký hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (27/04/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
4. (31/03/2022) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (23/03/2022) Kế hoạch 935/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022
6. (11/02/2022) Kế hoạch 24/KH-UBND về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022
7. (25/01/2022) Kế hoạch 574/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
8. (11/12/2019) Công văn 15046/BTC-QLKT năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ do Bộ Tài chính ban hành
9. (09/12/2019) Công văn 91938/CT-KK&KTT năm 2019 về công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (04/12/2019) Công văn 90749/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ dự án đã nộp thuế tại Myanmar do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (29/11/2019) Công văn 4293/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác định hoạt động sản xuất phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (28/11/2019) Công văn 89342/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (28/11/2019) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (27/11/2019) Công văn 8891/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký tên doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (18/11/2019) Công văn 8628/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa tên doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (22/10/2019) Công văn 7768/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (09/05/2022) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
2. (06/05/2022) Công văn 402/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/05/2022) Thông báo 135/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/05/2022) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
5. (05/05/2022) Công văn 4327/BGTVT-CQLXD năm 2022 về tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
6. (05/05/2022) Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (04/05/2022) Quyết định 570/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định về phân cấp trong quản lý dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải quản lý
8. (04/05/2022) Công văn 2875/BKHĐT-PC năm 2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (26/04/2022) Quyết định 1351/QĐ-UBND Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (22/04/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
11. (31/03/2022) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2022-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (29/03/2022) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2022 thực hiện Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (19/03/2022) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
14. (27/11/2019) Công văn 8880/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về lập hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (26/11/2019) Công văn 8833/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (26/11/2019) Công văn 8832/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (22/11/2019) Công văn 8767/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá cam kết tín dụng của nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (19/11/2019) Công văn 8648/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về áp dụng hình thức chỉ định thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (19/11/2019) Công văn 8659/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về ủy quyền trong đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (18/11/2019) Công văn 8625/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về dự án cung cấp dịch vụ huấn luyện năng lượng, lớp học về năng lượng và điều trị năng lượng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (18/11/2019) Công văn 8637/BKHĐT-PC năm 2019 về ký nháy trên văn bản đăng ký đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (30/10/2019) Công văn 8043/BKHĐT-PC năm 2019 xác định người quyết định đầu tư theo Luật Xây dựng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23. (29/10/2019) Công văn 7983/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, linh kiện để thực hiện gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (28/10/2019) Công văn 7944/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền của nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
25. (24/10/2019) Công văn 7850/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 thay đổi quốc tịch thành viên góp vốn là cá nhân người nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26. (23/10/2019) Công văn 1062/QLĐT-CS năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu ban hành
27. (23/10/2019) Công văn 12688/BTC-ĐT năm 2019 về chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức mở thầu do Bộ Tài chính ban hành
28. (23/10/2019) Công văn 7815/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch đối với dự án chuẩn bị đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
29. (21/10/2019) Công văn 7712/BKHĐT-TH năm 2019 về hướng dẫn báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (03/05/2022) Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
2. (29/04/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022-2026
3. (26/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (19/04/2022) Kế hoạch 117/KH-UBND về khuyến công địa phương năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
5. (29/03/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022
6. (24/03/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
7. (23/03/2022) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (17/03/2022) Kế hoạch 1564/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
9. (15/03/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (18/12/2019) Công văn 7848/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (16/12/2019) Công văn 9621/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
12. (11/12/2019) Công văn 3559/BVTV-TTPC năm 2019 về Giấy phép bán buôn phân bón do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
13. (30/11/2019) Công văn 9139/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (05/05/2022) Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (05/05/2022) Công văn 1581/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/05/2022) Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Camera do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/05/2022) Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/05/2022) Công văn 1568/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện C/O mẫu D mới do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (28/04/2022) Công văn 1281/UBND-KT năm 2022 về thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật do thành phố Hà Nội ban hành
7. (17/03/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau năm 2022
8. (10/02/2022) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2022 về thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
9. (12/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La năm 2022
10. (10/01/2022) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ giải phóng hàng hóa hiện đang chờ xuất khẩu; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh
11. (19/12/2019) Công văn 1344/XNK-XXHH năm 2019 về cấp C/O mẫu D điện tử do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
12. (18/12/2019) Công văn 3724/HQHCM-GSQL năm 2019 về miễn nộp C/O mẫu D và C/O mẫu E do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (17/12/2019) Công văn 9666/BCT-AP năm 2019 về đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc do Bộ Công thương ban hành
14. (17/12/2019) Công văn 7764/TCHQ-TXNK năm 2019 về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (13/12/2019) Công văn 72/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
16. (12/12/2019) Công văn 7709/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1230/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (11/12/2019) Công văn 1118/DP-TC năm 2019 về thủ tục xuất khẩu mẫu vi sinh y học không lây nhiễm và nhập khẩu xương đồng loại sử dụng trong phẫu thuật do Cục Y tế dự phòng ban hành
18. (29/11/2019) Công văn 3850/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng khuôn ép nhựa đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (26/11/2019) Công văn 7350/TCHQ-GSQL năm 2019 về thay đổi mã phương thức vận chuyển trong vận hành hệ thống VASSCM do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (25/11/2019) Công văn 7325/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (20/11/2019) Công văn 7237/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (20/11/2019) Công văn 7254/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuê nước ngoài gia công nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (29/10/2019) Công văn 6796/TCHQ-GSQL năm 2019 về C/O mẫu AJ cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (23/10/2019) Công văn 4472/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
25. (17/10/2019) Công văn 9806/BGTVT-KHCN năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/05/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/04/2022) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025
3. (31/03/2022) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
4. (18/10/2019) Công văn 8185/NHNN-TTGSNH năm 2019 về xác lập tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/05/2022) Công văn 1606/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng có cơ sở sản xuất, gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (06/05/2022) Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2022 về tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê doanh nghiệp chế xuất gia công nhập khẩu vào nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/05/2022) Quyết định 662/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (21/04/2022) Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (15/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An
6. (15/04/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu hai (02) loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (30/03/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND
8. (18/12/2019) Công văn 94416/CT-TTHT năm 2019 về việc không thể hiện chỉ tiêu đơn vị tính trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (18/12/2019) Công văn 94412/CT-TTHT năm 2019 về đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (17/12/2019) Công văn 94223/CT-TTHT năm 2019 về đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (17/12/2019) Công văn 94221/CT-TTHT năm 2019 về tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (17/12/2019) Công văn 94222/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
13. (12/12/2019) Công văn 93027/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán sản phẩm chăn nuôi cho hợp tác xã do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (12/12/2019) Công văn 92945/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển giao tài sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (12/12/2019) Công văn 92943/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi khách hàng trả lại căn hộ sau khi đã thanh lý hợp đồng chuyển nhượng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (12/12/2019) Công văn 92944/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (12/12/2019) Công văn 93030/CT-TTHT năm 2019 về việc đề nghị lập hóa đơn điện tử gộp theo kỳ, theo tháng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (12/12/2019) Công văn 93029/CT-TTHT năm 2019 về đề nghị miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (12/12/2019) Công văn 93028/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (09/12/2019) Công văn 91915/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (09/12/2019) Công văn 91783/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng mua từ nhà sản xuất trong nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (09/12/2019) Công văn 5106/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
23. (09/12/2019) Công văn 14731/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (09/12/2019) Công văn 91948/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (09/12/2019) Công văn 14720/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (06/12/2019) Công văn 14672/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (06/12/2019) Công văn 14676/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (04/12/2019) Công văn 14537/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (03/12/2019) Công văn 14466/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (03/12/2019) Công văn 14502/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (03/12/2019) Công văn 14478/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chăn nuôi do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (02/12/2019) Công văn 14374/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (02/12/2019) Công văn 14370/CT-TTHT năm 2019 về thuế Thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (02/12/2019) Công văn 14333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (02/12/2019) Công văn 14385/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (02/12/2019) Công văn 14378/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (02/12/2019) Công văn 14330/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38. (28/11/2019) Công văn 89343/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với cá nhân hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (28/11/2019) Công văn 89340/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất giá trị gia tăng sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm khi bán vào khu chế xuất, xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (28/11/2019) Công văn 83941/CT-TTHT năm 2019 về thỏa thuận ngày lập hóa đơn điện tử giữa người mua và người bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (28/11/2019) Công văn 89270/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
42. (28/11/2019) Công văn 89271/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (28/11/2019) Công văn 89269/CT-TTHT năm 2019 về áp dụng mẫu hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
44. (19/11/2019) Công văn 4732/TCT-TVQT năm 2019 về công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
45. (28/10/2019) Công văn 4372/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
46. (25/10/2019) Công văn 80771/CT-TTHT năm 2019 về xác định doanh thu bán ra liên quan đến chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
47. (24/10/2019) Công văn 80508/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án phi chính phủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
48. (17/10/2019) Công văn 78930/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (04/05/2022) Công văn 1151/BHXH-TTKT năm 2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/12/2019) Công văn 5550/BHXH-CĐBHXH năm 2019 về cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/11/2019) Công văn 5013/BHXH-QLT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/05/2022) Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
2. (05/05/2022) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
3. (04/05/2022) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (04/05/2022) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (29/04/2022) Công văn 2219/BHXH-QLT năm 2022 hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (28/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
7. (25/04/2022) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (25/04/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND về tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
9. (22/04/2022) Công văn 73/CKĐCL-BĐCL năm 2022 phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ban hành
10. (15/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 34/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 do tỉnh Bình Định ban hành
11. (14/04/2022) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12. (13/04/2022) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (07/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14. (24/03/2022) Kế hoạch 555/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. (23/03/2022) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (14/03/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2025
17. (21/02/2022) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
18. (06/12/2019) Công văn 1830b/TLĐ năm 2019 về hoàn thiện dữ liệu vào phần mềm thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
19. (05/12/2019) Công văn 696/LĐLĐ năm 2019 thực hiện Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành
20. (03/12/2019) Công văn 5199/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ trong năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
21. (02/12/2019) Công văn 5178/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về cách thức xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
22. (21/11/2019) Công văn 1247/CVL-QLLĐ năm 2019 thực hiện công chứng, chứng thực hồ sơ của nước ngoài do Cục Việc làm ban hành
23. (21/11/2019) Công văn 1761/TLĐ năm 2019 hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
24. (20/11/2019) Công văn 4964/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
25. (20/11/2019) Công văn 39986/SLĐTBXH-LĐ năm 2019 thực hiện Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (19/11/2019) Công văn 632/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về sử dụng lao động và thủ tục liên quan trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (05/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa
2. (05/05/2022) Công văn 1379/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_Lần 2
3. (01/05/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
4. (28/04/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022
5. (27/04/2022) Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
6. (26/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (26/04/2022) Kế hoạch 1266/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
8. (14/04/2022) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (31/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (23/03/2022) Chương trình hành động 120/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11. (21/03/2022) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2022 về Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
12. (17/03/2022) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13. (16/03/2022) Kế hoạch 1543/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (11/03/2022) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công nghệ thông tin của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15. (11/03/2022) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (09/03/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
17. (04/03/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
18. (03/03/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2022
19. (11/01/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bất động sản
1. (09/05/2022) Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
2. (06/05/2022) Công văn 3973/BTC-NSNN năm 2022 về lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
3. (04/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (29/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các hội đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (28/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 43/2021/QĐ-UBND
6. (28/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (28/04/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
8. (27/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
9. (26/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
10. (26/04/2022) Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
11. (26/04/2022) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
12. (25/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
13. (22/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
14. (22/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
15. (20/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
16. (06/04/2022) Quyết định 725/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
17. (23/03/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
18. (23/03/2022) Nghị quyết 27/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
19. (19/03/2022) Quyết định 614/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
20. (18/03/2022) Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
21. (17/03/2022) Quyết định 604/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
22. (16/03/2022) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
23. (21/02/2022) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
24. (31/12/2021) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
25. (31/12/2021) Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
26. (31/12/2021) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
27. (31/12/2021) Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
28. (19/12/2019) Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
29. (19/12/2019) Công văn 308/BXD-QLN năm 2019 giải quyết phần diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
30. (09/12/2019) Công văn 294/BXD-QLN năm 2019 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
31. (02/12/2019) Công văn 291/BXD-QLN năm 2019 quy định về bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
32. (25/11/2019) Công văn 282/BXD-QLN năm 2019 về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Xây dựng ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (29/03/2022) Kế hoạch 1276/KH-UBND triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bộ máy hành chính
1. (09/05/2022) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (09/05/2022) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2022 công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
3. (09/05/2022) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
4. (09/05/2022) Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
5. (08/05/2022) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (08/05/2022) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
7. (08/05/2022) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
8. (06/05/2022) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
9. (06/05/2022) Công văn 1396/SGDĐT-TCCB năm 2022 về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (06/05/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định
11. (06/05/2022) Quyết định 9/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
12. (06/05/2022) Thông báo 136/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (05/05/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
14. (05/05/2022) Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
15. (05/05/2022) Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16. (05/05/2022) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
17. (05/05/2022) Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
18. (05/05/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
19. (04/05/2022) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
20. (04/05/2022) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
21. (04/05/2022) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
22. (04/05/2022) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
23. (04/05/2022) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
24. (04/05/2022) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội
25. (04/05/2022) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
26. (04/05/2022) Quyết định 1483/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội
27. (03/05/2022) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
28. (03/05/2022) Quyết định 917/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29. (03/05/2022) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30. (03/05/2022) Nghị quyết 63/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
31. (29/04/2022) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
32. (29/04/2022) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
33. (29/04/2022) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
34. (29/04/2022) Quyết định 01/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
35. (29/04/2022) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
36. (28/04/2022) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái nguyên
37. (28/04/2022) Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 về luân chuyển cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
38. (26/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
39. (25/04/2022) Quyết định 2816/QĐ-BCA năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
40. (25/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
41. (25/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
42. (25/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
43. (25/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Nam Định
44. (25/04/2022) Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
45. (22/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
46. (21/04/2022) Nghị quyết 19/2022/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (20/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
48. (18/04/2022) Quyết định 799/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục tài liệu tuyển dụng công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
49. (18/04/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
50. (18/04/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
51. (15/04/2022) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
52. (15/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
53. (15/04/2022) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54. (14/04/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang
55. (14/04/2022) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
56. (14/04/2022) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
57. (07/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
58. (07/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
59. (07/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
60. (07/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang
61. (05/04/2022) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Thái Bình ban hành
62. (04/04/2022) Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
63. (04/04/2022) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
64. (04/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tỉnh Bắc Kạn
65. (03/04/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2022 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Kết luận 21-KL/về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
66. (31/03/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
67. (31/03/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Cà Mau
68. (30/03/2022) Kế hoạch 1292/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
69. (30/03/2022) Quyết định 670/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
70. (29/03/2022) Kế hoạch 482/KH-UBND về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình, năm 2022
71. (29/03/2022) Kế hoạch 200/KH-UBND về tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022
72. (29/03/2022) Kế hoạch 202/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
73. (28/03/2022) Kế hoạch 584/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
74. (24/03/2022) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
75. (21/03/2022) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương
76. (17/03/2022) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
77. (17/03/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
78. (25/01/2022) Kế hoạch 26/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
79. (20/12/2021) Kế hoạch 9128/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
80. (02/12/2019) Công văn 1146/BTTP-LSTVPL năm 2019 trả lời về kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty luật do Cục Bổ trợ tư pháp ban hành
81. (29/11/2019) Công văn 4735/BTP-PLDSKT năm 2019 về thẩm quyền trả lời nội dung của Bản án của Tòa án do Bộ Tư pháp ban hành
82. (26/11/2019) Công văn 4626/BNG-LPQT năm 2019 về việc sử dụng thống nhất cụm từ “Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” và “Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” trong Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016 do Bộ Ngoại giao ban hành
83. (25/11/2019) Công văn 9272/NHNN-PC năm 2019 xử lý kiến nghị liên quan Thông tư 49/2018/TT-NHNN và Thông tư 06/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Vi phạm hành chính
1. (31/03/2022) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2022 về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (21/03/2022) Kế hoạch 110/KH-UBND về kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng và vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2022 do tỉnh Lào Cai ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (06/05/2022) Công văn 69/TANDTC-HTQT năm 2022 về tổng kết thực tiễn phục vụ tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp, ủy thác tư pháp ra nước ngoài, giải quyết yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (30/03/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2022 thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025”
4. (14/01/2022) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Tài chính nhà nước
1. (27/04/2022) Quyết định 126/QĐ-TTCP năm 2022 về "Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021" do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
2. (26/04/2022) Quyết định 334/QĐ-BXD năm 2022 Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
3. (21/04/2022) Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định về kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (20/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
5. (19/04/2022) Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (19/04/2022) Nghị quyết 2/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (19/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
8. (19/04/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (15/04/2022) Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND quy định về mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10. (08/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
11. (07/04/2022) Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa
12. (07/04/2022) Quyết định 741/QĐ-UBND Chương trình tổng thể của tỉnh Hà Tĩnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
13. (30/03/2022) Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (29/03/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 60-KH/TU thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
15. (23/03/2022) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (23/03/2022) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 công bố Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (23/03/2022) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (16/03/2022) Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Hưng Yên ban hành
19. (15/03/2022) Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
20. (14/03/2022) Kế hoạch 137/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Đắk Nông ban hành
21. (12/03/2022) Kế hoạch 1007/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
22. (02/03/2022) Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
23. (09/02/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh An Giang ban hành
24. (27/01/2022) Kế hoạch 679/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25. (25/01/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
26. (21/01/2022) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
27. (21/01/2022) Kế hoạch 22/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
28. (21/01/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
29. (10/01/2022) Kế hoạch 77/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Hải Dương ban hành
30. (05/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
31. (17/12/2021) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
32. (29/10/2019) Công văn 13030/BTC-TCDN năm 2019 về đối tượng lập dự phòng hàng tồn kho theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (06/05/2022) Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2022 thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật do Chính phủ ban hành
2. (29/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (28/04/2022) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (28/04/2022) Công văn 1469/BXD-QLN năm 2022 về giải quyết vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
5. (25/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (14/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (21/03/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2022
8. (17/12/2019) Công văn 74/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn phân loại sản phẩm xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
9. (16/12/2019) Công văn 304/BXD-QLN năm 2019 hướng dẫn sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
10. (10/12/2019) Công văn 298/BXD-QLN năm 2019 về hướng dẫn việc xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
11. (06/12/2019) Công văn 377/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (06/12/2019) Công văn 378/BXD-HĐXD năm 2019 về hình thức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (06/12/2019) Công văn 2894/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn cách xác định chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành
14. (06/12/2019) Công văn 2893/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành
15. (06/12/2019) Công văn 186/BXD-QHKT năm 2019 về chấp thuận tổng mặt bằng dự án do Bộ Xây dựng ban hành
16. (02/12/2019) Công văn 2852/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
17. (02/12/2019) Công văn 05/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và chuyển giao thi công công trình cho các công ty thành viên do Bộ Xây dựng ban hành
18. (02/12/2019) Công văn 83/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
19. (29/11/2019) Công văn 2838/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
20. (25/11/2019) Công văn 2795/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
21. (22/11/2019) Công văn 365/BXD-HĐXD năm 2019 về chứng chỉ năng lực thi công công trình xây dựng có đủ điều kiện lựa chọn nhà thầu do Bộ Xây dựng ban hành
22. (22/11/2019) Công văn 2783/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
23. (22/11/2019) Công văn 2782/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
24. (22/11/2019) Công văn 2781/BXD-KTXD năm 2019 về thực hiện pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
25. (21/11/2019) Công văn 79/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn áp dụng Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
26. (21/11/2019) Công văn 80/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh và thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
27. (28/10/2019) Công văn 2541/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn thanh toán và tính chi phí hạng mục chung đối với hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
28. (24/10/2019) Công văn 2512/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói khi có điều chỉnh vị trí hướng tuyến so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt do Bộ Xây dựng ban hành
29. (23/10/2019) Công văn 1333/BXD-KHCN năm 2019 hướng dẫn thiết kế cấp độ dẻo thấp (DCL) cho công trình tại Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành
30. (22/10/2019) Công văn 2494/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành
31. (21/10/2019) Công văn 2470/BXD-KTXD năm 2019 về chi phí giám sát và đánh giá đầu tư trong chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
32. (21/10/2019) Công văn 243/BXD-QLN năm 2019 hướng dẫn việc áp dụng quy định Luật nhà ở tại Dự án khu nhà ở Đông Nam tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (06/05/2022) Công văn 4412/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường khai thác đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (05/05/2022) Công văn 4358/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (26/04/2022) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025
4. (25/04/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về phân cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An
5. (25/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (22/11/2019) Công văn 11147/BGTVT-QLDN năm 2019 về hoạt động của tàu câu giải trí và du lịch, Nhà phao chống lũ và đăng ký học và cấp bằng lái mô tô nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (09/05/2022) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trung học cơ sở trong trường Trung học phổ thông Chuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (05/05/2022) Công văn 1388/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (04/05/2022) Công văn 791/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (15/04/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (15/04/2022) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do tỉnh Hải Dương ban hành
6. (14/04/2022) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Khung chương trình Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế - cấp trung học cơ sở
7. (14/04/2022) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Khung chương trình Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế - cấp tiểu học
8. (31/03/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về đối tượng ưu tiên và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (11/06/2021) Công văn 2444/BGDĐT-GDTX năm 2021 về góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/05/2022) Công văn 2353/BCT-TKNL năm 2022 về xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2023
2. (04/05/2022) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
3. (04/05/2022) Công văn 2259/BYT-MT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (28/04/2022) Quyết định 1425/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (21/04/2022) Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND quy định về cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
6. (14/04/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do tỉnh Hậu Giang ban hành
7. (14/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An
8. (06/04/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
9. (06/04/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (28/03/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022
11. (22/03/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
12. (14/03/2022) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2022 công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
13. (27/11/2019) Công văn 3630/BCA-V03 năm 2019 về kiểm định đầu báo rò rỉ gas do Bộ Công an ban hành
Thể thao - Y tế
1. (10/05/2022) Công văn 2377/BYT-QLD năm 2022 về tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược do Bộ Y tế ban hành
2. (09/05/2022) Công văn 2329/BYT-DP năm 2022 về tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân do Bộ Y tế ban hành
3. (06/05/2022) Phương án 03/PA-UBND năm 2022 về phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Gamnes 31) trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (06/05/2022) Công văn 2295/BYT-KCB năm 2022 về kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (06/05/2022) Công văn 512/KCB-ĐD&KSNK năm 2022 về nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
6. (06/05/2022) Công văn 1061/VSDTTƯ-BTN năm 2022 thực hiện tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
7. (05/05/2022) Công văn 1038/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do COVAX Facility viện trợ do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
8. (05/05/2022) Công văn 3520/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt do Cục Quản lý dược ban hành
9. (04/05/2022) Công văn 2262/BYT-CNTT năm 2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (04/05/2022) Công văn 460/DP-DT năm 2022 về tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân do Cục Y tế dự phòng ban hành
11. (04/05/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND
12. (29/04/2022) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
13. (23/04/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
14. (15/04/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
15. (14/04/2022) Quyết định 998/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (07/04/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
17. (17/03/2022) Kế hoạch 103/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2022
18. (11/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2022
19. (07/03/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025
20. (02/03/2022) Kế hoạch 1137/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025
21. (14/02/2022) Kế hoạch 93/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
22. (28/01/2022) Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2022 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2022-2030
23. (27/01/2022) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2022 về phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
24. (18/11/2019) Công văn 19506/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Livetin-EP không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (18/11/2019) Công văn 3919/CV-LS-HPH năm 2019 về công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng tại Việt Nam do Cục Lãnh sự ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/05/2022) Báo cáo 81/BC-BCT năm 2022 về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) do Bộ Công thương ban hành
2. (06/05/2022) Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 Điều 8 của Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định
3. (04/05/2022) Kế hoạch 1327/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (29/04/2022) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (27/04/2022) Quyết định 1170/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (27/04/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (26/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (08/04/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
9. (07/04/2022) Kế hoạch 146/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (07/04/2022) Kế hoạch 148/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
11. (05/04/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
12. (05/04/2022) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (01/04/2022) Kế hoạch 626/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
14. (01/04/2022) Kế hoạch 1335/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15. (01/04/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
16. (31/03/2022) Kế hoạch 113/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
17. (31/03/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
18. (31/03/2022) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2022 mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
19. (31/03/2022) Kế hoạch 129/KH-UBND về Kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
20. (31/03/2022) Kế hoạch 131/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (31/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
22. (30/03/2022) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23. (30/03/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022
24. (30/03/2022) Kế hoạch 593/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
25. (30/03/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
26. (29/03/2022) Kế hoạch 1303/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
27. (25/03/2022) Kế hoạch 66/KH-UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28. (23/03/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29. (23/03/2022) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
30. (17/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31. (13/03/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
32. (19/02/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
33. (26/01/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030
34. (10/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
35. (06/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực khác
1. (26/04/2022) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (06/04/2022) Kế hoạch 100/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
3. (03/03/2022) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành
4. (22/02/2022) Kế hoạch 672/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (09/02/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
6. (27/01/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2022-2030
7. (14/01/2022) Kế hoạch 36/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (11/12/2019) Công văn 2786/TCTS-NTTS năm 2019 sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn thủy sản) do Tổng cục Thủy sản ban hành
9. (06/12/2019) Công văn 9322/BCT-TKNL năm 2019 công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng do Bộ Công thương ban hành
10. (28/11/2019) Công văn 8942/BNN-TCTS năm 2019 về vướng mắc trong thực hiện Luật Thủy sản 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn