Bản Tin Văn Bản Mới 07/05/2022 13:10 PM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 03/5 - 06/5/2022

07/05/2022 13:10 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/5 - 06/5/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/04/2022) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
2. (21/03/2022) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (24/02/2022) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
4. (24/09/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa năm 2022
5. (31/12/2019) Công văn 98067/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (31/12/2019) Công văn 98064/CT-TTHT năm 2019 về xác định tỷ giá giao dịch trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/12/2019) Công văn 97499/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (30/12/2019) Công văn 97638/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (27/12/2019) Công văn 8004/TCHQ-TXNK năm 2019 về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (26/12/2019) Công văn 5527/TCT-KK năm 2019 về hướng dẫn thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (05/05/2022) Quyết định 578/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (04/05/2022) Công văn 2875/BKHĐT-PC năm 2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (30/04/2022) Công văn 2758/VPCP-CN năm 2022 ủy quyền ký các Tờ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (29/04/2022) Công văn 4184/BGTVT-TCCB năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (26/04/2022) Quyết định 1351/QĐ-UBND Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (25/04/2022) Công văn 3990/BGTVT-KCHT năm 2022 ý kiến về kết quả rà soát vị trí các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (20/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND năm 2022 quy định nội dung về báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (20/04/2022) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
9. (15/04/2022) Kế hoạch 123/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022
10. (15/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2
11. (14/04/2022) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 2894/QĐ-UBND Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (31/03/2022) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2022-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (19/03/2022) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
14. (15/03/2022) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung) trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã công bố tại Quyết định 2825/QĐ-UBND
15. (06/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1705/QĐ-TTg về "Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (31/12/2019) Công văn 16027/BTC-QLKT năm 2019 về thực hiện hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
17. (30/12/2019) Công văn 1469/BXD-KHCN năm 2019 về cầu nối giữa các tòa nhà do Bộ Xây dựng ban hành
18. (30/12/2019) Công văn 93/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
19. (26/12/2019) Công văn 303/BXD-QLN năm 2019 hướng dẫn thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và việc đưa danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở vào Chương trình phát triển nhà ở của địa phương do Bộ Xây dựng ban hành
20. (30/10/2019) Công văn 8043/BKHĐT-PC năm 2019 xác định người quyết định đầu tư theo Luật Xây dựng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (29/10/2019) Công văn 7983/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, linh kiện để thực hiện gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (28/10/2019) Công văn 7944/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền của nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
23. (23/10/2019) Công văn 12688/BTC-ĐT năm 2019 về chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức mở thầu do Bộ Tài chính ban hành
24. (23/10/2019) Công văn 1062/QLĐT-CS năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu ban hành
25. (21/10/2019) Công văn 7712/BKHĐT-TH năm 2019 về hướng dẫn báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (04/05/2022) Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (04/05/2022) Công văn 2293/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (29/04/2022) Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (26/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (22/04/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực điện lực; lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
6. (18/04/2022) Kế hoạch 756/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
7. (08/04/2022) Quyết định 1039/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030
8. (08/04/2022) Quyết định 1040/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
9. (07/04/2022) Kế hoạch 110/UBND-KH về đảm bảo cung ứng xăng dầu và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (05/04/2022) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình hành động phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
11. (04/04/2022) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến lược phát triển thương mại nội địa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12. (04/04/2022) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (04/04/2022) Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025
14. (31/03/2022) Kế hoạch 501/KH-UBND về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022
15. (30/03/2022) Chương trình 104/CTr-UBND năm 2022 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2023
16. (29/03/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022
17. (25/03/2022) Kế hoạch 96/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2022
18. (24/03/2022) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
19. (18/03/2022) Kế hoạch 197/KH-UBND về tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022
20. (18/03/2022) Quyết định 665/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2022 tỉnh Đồng Nai
21. (16/03/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND về tổ chức, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
22. (14/03/2022) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang
23. (11/03/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 về thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (09/03/2022) Kế hoạch 314/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình do tỉnh Quảng Bình ban hành
25. (09/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
26. (21/02/2022) Kế hoạch 728/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 do tỉnh Bình Dương ban hành
27. (21/02/2022) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
28. (18/02/2022) Kế hoạch hành động 99/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025
29. (19/01/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 tỉnh An Giang
30. (19/01/2022) Kế hoạch 09/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Hậu Giang ban hành
31. (18/01/2022) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2022 về phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
32. (11/01/2022) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33. (07/01/2022) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
34. (29/12/2021) Kế hoạch 402/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
35. (06/12/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên
36. (31/12/2019) Công văn 10162/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
37. (18/12/2019) Công văn 7848/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (04/12/2017) Kế hoạch 3257/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP và Chương trình 42-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do tỉnh Kon Tum ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (05/05/2022) Công văn 1573/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (05/05/2022) Công văn 1581/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Bộ đèn sương mù DRL (Daytime Running Light) dùng cho xe ô tô Mazda CX-5 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/05/2022) Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại mặt hàng Camera do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (05/05/2022) Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (04/05/2022) Công văn 1567/TCHQ-GSQL năm 2022 về hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (02/05/2022) Quyết định 1057/QĐ-BYT năm 2022 giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
7. (02/05/2022) Quyết định 1059/QĐ-BYT năm 2022 giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
8. (29/04/2022) Công văn 1552/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra Giấy phép CITES hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (27/04/2022) Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Thép không hợp kim cán nguội, dạng cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (25/04/2022) Công văn 512/GSQL-GQ1 năm 2022 về thông báo cho doanh nghiệp tình hình ùn tắc phía Trung Quốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
11. (22/04/2022) Thông báo 1420/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Dung môi Naphtha nhẹ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/04/2022) Thông báo 1421/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Mutenka Honkaku Umeshu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (22/04/2022) Thông báo 1422/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Natural Honey do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (22/04/2022) Thông báo 1423/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Natural Shiso do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (22/04/2022) Thông báo 1424/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Single Year do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (22/04/2022) Thông báo 1425/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Rượu mơ Choya Craft Fruit do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (22/04/2022) Thông báo 1443/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Matrice 30 Series (M30T) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
18. (22/04/2022) Công văn 3091/TXNK-CST năm 2022 về áp dụng thuế phòng vệ thương mại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
19. (20/04/2022) Công văn 1362/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (19/07/2021) Quyết định 2079/QĐ-TCHQ năm 2021 Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
21. (02/06/2020) Công văn 871/KTSTQ-P2 năm 2020 về trả lời khó khăn, vướng mắc của Hải quan địa phương trong công tác kiểm tra sau thông quan do Cục Kiểm tra sau thông quan ban hành
22. (07/05/2020) Công văn 5476/BTC-CST năm 2020 triển khai kết quả Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
23. (31/12/2019) Công văn 4208/ATTP-KN năm 2019 về xác định xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm phụ gia thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
24. (30/12/2019) Công văn 97432/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động nhập khẩu thuốc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (27/12/2019) Công văn 4241/TĐC-QLCL năm 2019 xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
26. (25/12/2019) Công văn 6595/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (25/12/2019) Công văn 7963/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (19/12/2019) Công văn 1344/XNK-XXHH năm 2019 về cấp C/O mẫu D điện tử do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
29. (18/12/2019) Công văn 3724/HQHCM-GSQL năm 2019 về miễn nộp C/O mẫu D và C/O mẫu E do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (13/12/2019) Công văn 72/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
31. (12/12/2019) Công văn 7709/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1230/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
32. (29/10/2019) Công văn 6796/TCHQ-GSQL năm 2019 về C/O mẫu AJ cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (29/10/2019) Công văn 1988/QLCL-CL1 năm 2019 về cảnh báo của EU về Chlorate đối với lô hàng cá tra xuất khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
34. (23/10/2019) Công văn 4472/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
35. (17/10/2019) Công văn 9806/BGTVT-KHCN năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/04/2022) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
2. (22/04/2022) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (25/03/2022) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025
4. (18/10/2019) Công văn 8185/NHNN-TTGSNH năm 2019 về xác lập tư cách thành viên quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/04/2022) Công văn 2375/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng tại làn 4, làn 5 Trạm thu phí Hoàng Mai do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (28/04/2022) Công văn 3849/BTC-TCT năm 2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
3. (26/04/2022) Công văn 18175/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (26/04/2022) Công văn 18178/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân của đại lý bảo hiểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (25/03/2022) Công văn 915/TCT-TTKT năm 2022 về xác định giao dịch liên kết trong công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (18/03/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (20/10/2020) Công văn 3059/HQHCM-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với Doanh nghiệp không thông báo cơ sở sản xuất khi thay đổi địa điểm, sau đó bỏ địa chỉ kinh doanh do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (30/12/2019) Công văn 97498/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (30/12/2019) Công văn 97495/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (30/12/2019) Công văn 97492/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (30/12/2019) Công văn 97636/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng với khoản thu tài chính của Công ty mẹ với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (30/12/2019) Công văn 97635/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn khi chi tiêu quỹ bảo trì chung cư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (30/12/2019) Công văn 97491/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (26/12/2019) Công văn 5515/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
15. (26/12/2019) Công văn 5503/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (26/12/2019) Công văn 5502/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
17. (09/12/2019) Công văn 14731/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (09/12/2019) Công văn 91915/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (31/10/2019) Công văn 4458/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ sản phẩm nông lâm thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
20. (30/10/2019) Công văn 81823/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (30/10/2019) Công văn 81822/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (30/10/2019) Công văn 81869/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (30/10/2019) Công văn 81991/CT-TTHT năm 2019 về hoá đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (30/10/2019) Công văn 81989/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (28/10/2019) Công văn 81016/CT-TTHT năm 2019 về xử lý số thuế giá trị gia tăng đã nộp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
26. (28/10/2019) Công văn 4372/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
27. (23/10/2019) Công văn 6657/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (17/10/2019) Công văn 78930/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (29/04/2022) Công văn 2206/BYT-BH năm 2022 về đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (29/04/2022) Quyết định 546/QĐ-TTg năm 2022 về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/01/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND
4. (13/12/2019) Công văn 5550/BHXH-CĐBHXH năm 2019 về cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/10/2019) Công văn 3868/BHXH-BT năm 2019 thủ tục về bảo hiểm xã hội trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (20/04/2022) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (04/05/2022) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do tỉnh Đắk Lắk ban hành
2. (02/05/2022) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (02/05/2022) Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (29/04/2022) Công văn 2220/BHXH-QLT năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (27/04/2022) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
6. (27/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
7. (20/04/2022) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
8. (13/04/2022) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (13/04/2022) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
10. (04/04/2022) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025
11. (24/03/2022) Kế hoạch 555/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (24/03/2022) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
13. (23/02/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
14. (23/02/2022) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2022 về giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
15. (21/02/2022) Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
16. (17/02/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện công tác giải quyết việc làm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (06/01/2022) Kế hoạch 01/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
18. (31/10/2019) Công văn 598/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (05/05/2022) Công văn 1379/SGDĐT-KHTC năm 2022 về nhắc nhở thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh_Lần 2
2. (04/05/2022) Kế hoạch 1326/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
3. (29/04/2022) Công văn 4207/BGTVT-KCHT năm 2022 về di chuyển đoạn đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt trên tuyến đường sắt Kép - Hạ Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (27/04/2022) Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
5. (26/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (12/04/2022) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (08/04/2022) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên
8. (31/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (18/03/2022) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2022 về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
10. (17/03/2022) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11. (10/03/2022) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang
12. (21/02/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau
13. (10/02/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên
14. (26/01/2022) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. (23/12/2019) Công văn 3945/BCA-V03 năm 2019 về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng thông tin điện tử hoặc Trang tin điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh do Bộ Công an ban hành
Bất động sản
1. (29/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các hội đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2. (29/04/2022) Công văn 2721/VPCP-NN năm 2022 về kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (29/04/2022) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
4. (26/04/2022) Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
5. (26/04/2022) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
6. (26/04/2022) Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An
7. (25/04/2022) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
8. (22/04/2022) Quyết định 849/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
9. (21/04/2022) Quyết định 1054/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
10. (21/04/2022) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
11. (19/04/2022) Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (13/04/2022) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 2835/QĐ-UBND về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (13/04/2022) Quyết định 977/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
14. (06/04/2022) Quyết định 725/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
15. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (04/04/2022) Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
17. (23/03/2022) Quyết định 783/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
18. (23/03/2022) Quyết định 618/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
19. (22/03/2022) Công văn 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ năm 2022 về đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành
20. (19/03/2022) Quyết định 614/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
21. (18/03/2022) Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
22. (18/03/2022) Quyết định 770/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
23. (18/03/2022) Kế hoạch 104/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2022 do tỉnh Lào Cai ban hành
24. (17/03/2022) Quyết định 604/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
25. (16/03/2022) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
26. (15/03/2022) Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
27. (21/02/2022) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
28. (14/02/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
29. (10/02/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tương niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30. (24/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31. (20/01/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
32. (31/12/2021) Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
33. (31/12/2021) Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
34. (31/12/2021) Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
35. (30/12/2019) Công văn 3032/BXD-QLN năm 2019 về thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
36. (30/12/2019) Công văn 319/BXD-QLN năm 2019 xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
37. (27/12/2019) Công văn 316/BXD-QLN năm 2019 về phần diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành
38. (26/12/2019) Công văn 315/BXD-QLN năm 2019 về phần diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành
39. (19/12/2019) Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
40. (19/12/2019) Công văn 308/BXD-QLN năm 2019 giải quyết phần diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
41. (09/12/2019) Công văn 294/BXD-QLN năm 2019 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (14/04/2022) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Bộ máy hành chính
1. (05/05/2022) Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
2. (04/05/2022) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
3. (04/05/2022) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
4. (04/05/2022) Thông báo 134/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (04/05/2022) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
6. (02/05/2022) Quyết định 1060/QĐ-BYT năm 2022 giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
7. (30/04/2022) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
8. (29/04/2022) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
9. (29/04/2022) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2022 đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
10. (29/04/2022) Kế hoạch 464/KH-BGDĐT về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (29/04/2022) Công văn 57/TANDTC-PC năm 2022 về tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 và Mục 2 Chương IX của Bộ luật Tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
12. (28/04/2022) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
13. (28/04/2022) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
14. (28/04/2022) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2022 quy định về số lượng cấp phó của: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; đội thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang
15. (28/04/2022) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2022 quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
16. (28/04/2022) Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai
17. (28/04/2022) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái nguyên
18. (28/04/2022) Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 về luân chuyển cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
19. (27/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
20. (27/04/2022) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
21. (27/04/2022) Công văn 2121/BYT-ATTP năm 2022 về đề nghị báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (lần 2) do Bộ Y tế ban hành
22. (27/04/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
23. (26/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
24. (26/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
25. (26/04/2022) Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
26. (26/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
27. (26/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sơn La
28. (26/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
29. (25/04/2022) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
30. (22/04/2022) Quyết định 1134/QĐ-BGDĐT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31. (22/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
32. (21/04/2022) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La
33. (20/04/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
34. (20/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
35. (18/04/2022) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
36. (18/04/2022) Kế hoạch 115/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
37. (14/04/2022) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
38. (12/04/2022) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Giang
39. (05/04/2022) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2027
40. (04/04/2022) Quyết định 509/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
41. (04/04/2022) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
42. (04/04/2022) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2022 triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê do tỉnh Nam Định ban hành
43. (04/04/2022) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2026
44. (03/04/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2022 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Kết luận 21-KL/về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" do tỉnh Tuyên Quang ban hành
45. (31/03/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
46. (30/03/2022) Quyết định 670/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
47. (29/03/2022) Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
48. (17/03/2022) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
49. (17/03/2022) Kế hoạch 102/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
50. (15/03/2022) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
51. (15/03/2022) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
52. (15/03/2022) Quyết định 629/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk
53. (14/03/2022) Công văn 745/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành
54. (12/03/2022) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái, tiếng dân tộc Mông cho cán bộ, công chức của tỉnh Sơn La
55. (10/03/2022) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk
56. (03/03/2022) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2022 về Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành nội bộ của tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phiên họp Hội nghị truyền hình từ Chính phủ đến cấp xã
57. (18/01/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
58. (10/01/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
59. (10/01/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên
60. (19/05/2016) Quyết định 150-QĐ/UBKTTW năm 2016 về Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Vi phạm hành chính
1. (20/04/2022) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (18/04/2022) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (14/04/2022) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (31/03/2022) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2022 về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (21/10/2019) Công văn 13/BXD-TTr năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/05/2022) Quyết định 1071/QĐ-BYT năm 2022 về định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (29/04/2022) Công văn 3855/BTC-QLG năm 2022 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành
3. (29/04/2022) Công văn 1832/BGDĐT-KHTC năm 2022 về báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết 41/2021/QH15 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (27/04/2022) Quyết định 126/QĐ-TTCP năm 2022 về "Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021" do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
5. (25/04/2022) Quyết định 21/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2019/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
6. (19/04/2022) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
7. (28/03/2022) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (10/03/2022) Quyết định 617/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh
9. (31/12/2019) Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí hạng mục chung do Bộ Xây dựng ban hành
10. (29/10/2019) Công văn 13030/BTC-TCDN năm 2019 về đối tượng lập dự phòng hàng tồn kho theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
11. (28/10/2019) Công văn 2535/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (27/04/2022) Công văn 2155/BTNMT-TCMT năm 2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (21/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, công trình sử dụng nguồn vốn khác xây dựng trên địa bàn cấp huyện, tỉnh Bến Tre
3. (15/04/2022) Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (14/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (12/04/2022) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
6. (30/03/2022) Chương trình 592/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh Gia Lai đến năm 2030
7. (28/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (23/03/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, trình tự tổ chức đánh giá, xét công nhận, công bố khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (30/12/2019) Công văn 1468/BXD-KHCN năm 2019 hướng dẫn cách tính diện tích mật độ xây dựng thuần do Bộ Xây dựng ban hành
10. (25/12/2019) Công văn 88/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (24/12/2019) Công văn 2995/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành
12. (17/12/2019) Công văn 74/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn phân loại sản phẩm xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
13. (16/12/2019) Công văn 304/BXD-QLN năm 2019 hướng dẫn sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
14. (10/12/2019) Công văn 298/BXD-QLN năm 2019 về hướng dẫn việc xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
15. (31/10/2019) Công văn 331/BXD-HĐXD năm 2019 hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
16. (31/10/2019) Công văn 2569/BXD-KTXD năm 2019 về thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
17. (31/10/2019) Công văn 333/BXD-HĐXD năm 2019 về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức khảo sát xây dựng địa hình do Bộ Xây dựng ban hành
18. (30/10/2019) Công văn 330/BXD-HĐXD năm 2019 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân do Bộ Xây dựng ban hành
19. (28/10/2019) Công văn 2541/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn thanh toán và tính chi phí hạng mục chung đối với hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành
20. (24/10/2019) Công văn 2512/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói khi có điều chỉnh vị trí hướng tuyến so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt do Bộ Xây dựng ban hành
21. (23/10/2019) Công văn 1333/BXD-KHCN năm 2019 hướng dẫn thiết kế cấp độ dẻo thấp (DCL) cho công trình tại Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành
22. (22/10/2019) Công văn 2494/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành
23. (21/10/2019) Công văn 2470/BXD-KTXD năm 2019 về chi phí giám sát và đánh giá đầu tư trong chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
24. (21/10/2019) Công văn 243/BXD-QLN năm 2019 hướng dẫn việc áp dụng quy định Luật nhà ở tại Dự án khu nhà ở Đông Nam tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (05/05/2022) Công văn 4358/BGTVT-VT năm 2022 về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/04/2022) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (25/04/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (21/04/2022) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (14/04/2022) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (14/04/2022) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Giáo dục
1. (04/05/2022) Công văn 791/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
2. (28/04/2022) Quyết định 1459/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (27/04/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (25/04/2022) Công văn 1593/BGDĐT-GDĐH về rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (14/04/2022) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Khung chương trình Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế - cấp tiểu học
6. (08/04/2022) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2022-2023
7. (06/04/2022) Công văn 886/SGDĐT-GDTr.H năm 2022 hướng dẫn tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra định kỳ, tổng kết năm học, chuẩn bị thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
8. (28/03/2022) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
9. (11/03/2022) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/04/2022) Quyết định 891/QĐ-BTNMT năm 2022 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 1973/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
2. (26/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
3. (21/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (21/04/2022) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2022 công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2021
5. (20/04/2022) Kế hoạch 88/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
6. (20/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (15/04/2022) Kế hoạch 125/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
8. (06/04/2022) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022-2030
9. (06/04/2022) Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10. (04/04/2022) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
11. (24/03/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn Khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
12. (23/03/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (22/03/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
14. (14/03/2022) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2022 công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
15. (08/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực, công trình hạ tầng kỹ thuật khác và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (11/01/2022) Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2022 thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17. (28/12/2021) Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2021 về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hậu Giang
Thể thao - Y tế
1. (05/05/2022) Công văn 3520/QLD-CL năm 2022 về thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt do Cục Quản lý dược ban hành
2. (04/05/2022) Công văn 460/DP-DT năm 2022 về tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân do Cục Y tế dự phòng ban hành
3. (01/05/2022) Công văn 2228/BYT-CNTT năm 2022 quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ Y tế ban hành
4. (29/04/2022) Công văn 2213/BYT-DP năm 2022 về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa do Bộ Y tế ban hành
5. (29/04/2022) Quyết định 232/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
6. (29/04/2022) Quyết định 545/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (29/04/2022) Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
8. (29/04/2022) Công văn 2214/BYT-DP năm 2022 về xin ý kiến góp ý dự thảo Phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 do Bộ Y tế ban hành
9. (28/04/2022) Công văn 441/DP-DT năm 2022 về dừng khai báo y tế đối với COVID-19 phục vụ SEA Games 31 do Cục Y tế dự phòng ban hành
10. (28/04/2022) Kế hoạch 2761/KH-SYT năm 2022 giám sát việc tuân thủ quy định về thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và công tác Khoa Dược bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (28/04/2022) Quyết định 227/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 29 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
12. (27/04/2022) Quyết định 222/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 21 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
13. (14/04/2022) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2022 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
14. (14/04/2022) Quyết định 998/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (08/04/2022) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025
16. (07/04/2022) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (30/03/2022) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 thần tốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
18. (28/03/2022) Kế hoạch 1253/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022
19. (28/03/2022) Kế hoạch 104/KH-UBND về phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
20. (24/03/2022) Kế hoạch 94/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
21. (24/03/2022) Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22. (21/03/2022) Kế hoạch 1625/KH-UBND năm 2022 triển khai hoạt động Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
23. (10/03/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24. (07/03/2022) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025
25. (02/03/2022) Kế hoạch 1137/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025
26. (14/02/2022) Kế hoạch 93/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
27. (28/01/2022) Kế hoạch 739/KH-UBND năm 2022 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2022-2030
28. (27/01/2022) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2022 về phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
29. (17/10/2019) Công văn 6125/BYT-TB-CT năm 2019 về việc điều chỉnh thủ tục công bố mua bán trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (29/04/2022) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (31/03/2022) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành
3. (23/12/2019) Công văn 3944/BCA-V03 năm 2019 về việc làm rõ cơ sở pháp lý một số nội dung tại Thông tư 04/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (04/05/2022) Kế hoạch 1327/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (02/05/2022) Công điện 398/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (27/04/2022) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (27/04/2022) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (26/04/2022) Kế hoạch 68/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (26/04/2022) Quyết định 979/QÐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (26/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND quy định về mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (18/04/2022) Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2022
9. (15/04/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định về số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (13/04/2022) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (13/04/2022) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
12. (13/04/2022) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo
13. (07/04/2022) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2022 thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
14. (05/04/2022) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hoá tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
15. (04/04/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (04/04/2022) Kế hoạch 639/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
17. (01/04/2022) Kế hoạch 626/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18. (01/04/2022) Kế hoạch 1335/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (01/04/2022) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (31/03/2022) Kế hoạch 113/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
21. (31/03/2022) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
22. (31/03/2022) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2022 mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
23. (30/03/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
24. (29/03/2022) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25. (25/03/2022) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025
26. (23/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 635-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
27. (23/03/2022) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
28. (21/03/2022) Kế hoạch 1136/KH-UBND năm 2022 về mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
29. (18/03/2022) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
30. (17/03/2022) Kế hoạch 1579/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31. (17/03/2022) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
32. (10/03/2022) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
33. (09/03/2022) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2022 triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
34. (07/01/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND phân cấp nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lĩnh vực khác
1. (26/04/2022) Kế hoạch 811/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (26/04/2022) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (08/04/2022) Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022-2030
4. (05/04/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030
5. (04/04/2022) Kế hoạch 1363/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (29/03/2022) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2022 thực hiện “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (25/03/2022) Kế hoạch 568/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2030
8. (11/03/2022) Kế hoạch 25/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (03/03/2022) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành
10. (22/02/2022) Kế hoạch 672/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11. (09/02/2022) Kế hoạch 95/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
12. (27/01/2022) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2022 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2022-2030
13. (10/01/2022) Kế hoạch 04/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2022
14. (10/01/2022) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2022 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025
15. (28/12/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022
16. (11/12/2019) Công văn 2786/TCTS-NTTS năm 2019 sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn thủy sản) do Tổng cục Thủy sản ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn