Bản Tin Văn Bản Mới 12/06/2018 17:14 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 09/06 - 12/06/2018

12/06/2018 17:14 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 09/06 -12/06/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/06/2018) Công văn 5343/VPCP-KTTH năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/06/2018) Công văn 5285/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 4 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/03/2018) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Gia Lai
4. (13/02/2018) Quyết định 238/QĐ-BTTTT năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (15/01/2018) Công văn 231/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (29/12/2017) Quyết định 2497/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Đầu tư
1. (05/06/2018) Quyết định 1261/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
2. (20/03/2018) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Thương mại
1. (07/06/2018) Công văn 4530/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (31/05/2018) Kế hoạch 275/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo
3. (31/05/2018) Công văn 1622/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
4. (20/05/2018) Thông tư 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (09/05/2018) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (09/05/2018) Quyết định 1617/QĐ-BCT năm 2018 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (07/06/2018) Công văn 3186/TCHQ-TXNK năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do cơ quan hải quan ấn định do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/06/2018) Quyết định 1744/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3. (07/06/2018) Công văn 3189/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4. (07/06/2018) Quyết định 1745/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
5. (07/06/2018) Công văn 3187/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (06/06/2018) Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành
7. (06/06/2018) Công văn 10395/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (06/06/2018) Công văn 10396/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (05/06/2018) Quyết định 1723/QĐ-TCHQ năm 2018 về yêu cầu năng lực lĩnh vực Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
10. (05/06/2018) Công văn 10154/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (05/06/2018) Công văn 10155/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (05/06/2018) Công văn 10156/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
13. (05/06/2018) Công văn 10157/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (05/06/2018) Quyết định 2061/QĐ-BNN-BVTV năm 2018 về tiếp tục nhập khẩu lúa mì từ Ucraina do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (04/06/2018) Quyết định 1705/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
16. (04/06/2018) Quyết định 1706/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
17. (04/06/2018) Công văn 3101/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (01/06/2018) Quyết định 372/QĐ-HQĐNg năm 2018 về Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
19. (01/06/2018) Quyết định 103/QĐ-HQGLKT năm 2018 về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
20. (31/05/2018) Công văn 2774/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
21. (31/05/2018) Công văn 2803/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
22. (31/05/2018) Công văn 1599/GSQL-GQ2 năm 2018 về sửa chữa thiết bị đã xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
23. (31/05/2018) Công văn 1601/GSQL-TH năm 2018 về giám sát xăng dầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (30/05/2018) Công văn 2771/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (28/05/2018) Công văn 4019/BNN-BVTV năm 2018 về nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
26. (23/05/2018) Quyết định 329/QĐ-HQĐNg năm 2018 về Quy chế thực hiện nhiệm vụ của Tổ thường trực xử lý thông tin vi phạm từ Trực ban, giám sát trực tuyến của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
27. (15/05/2018) Công văn 8468/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (10/05/2018) Công văn 2582/BYT-TB-CT năm 2018 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
29. (30/03/2018) Công văn 5638/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
30. (30/03/2018) Công văn 5639/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
31. (30/03/2018) Công văn 5570.1/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/05/2018) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/06/2018) Công văn 2900/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền nhãn hiệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
2. (21/03/2018) Công văn 919/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến tiền chi trả từ nguồn dịch vụ môi trường rừng do Tổng cục Thuế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (06/03/2018) Chỉ thị 412/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (11/06/2018) Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (06/06/2018) Công văn 2225/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về đôn đốc việc tổ chức triển khai của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (31/05/2018) Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4. (30/05/2018) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Công nghệ thông tin
1. (04/06/2018) Quyết định 854/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (31/05/2018) Quyết định 1610/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công (không bao gồm mua sắm tài sản công nghệ thông tin) tại đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
3. (23/04/2018) Quyết định 802/QĐ-BGTVT năm 2018 sửa đổi Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (23/02/2018) Quyết định 234/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bất động sản
1. (06/06/2018) Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành
2. (06/06/2018) Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh do Chính phủ ban hành
3. (06/06/2018) Công văn 2200/LĐTBXH-NCC năm 2018 về hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (24/05/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
5. (28/04/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo các quyết định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
6. (26/04/2018) Quyết định 171/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
7. (16/04/2018) Quyết định 156/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai
Dịch vụ pháp lý
1. (05/03/2018) Kế hoạch 411/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Sở hữu trí tuệ
1. (01/06/2018) Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, và Hoạt động khoa học và công nghệ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (08/06/2018) Thông báo 210/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2018) Công văn 5428/VPCP-KTTH năm 2018 về Hội nghị chuyên đề về Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/06/2018) Quyết định 307/QĐ-UBDT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (07/06/2018) Quyết định 308/QĐ-UBDT năm 2018 về Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (07/06/2018) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2018 quy định về khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (05/06/2018) Thông báo 208/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (05/06/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (04/06/2018) Công văn 5222/VPCP-QHQT năm 2018 về tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (01/06/2018) Công văn 2134/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (01/06/2018) Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
11. (31/05/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định 04/2016/QĐ-UBND; sửa đổi Quyết định 53/2017/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
12. (31/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (24/05/2018) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
14. (24/05/2018) Quyết định 235/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2018
15. (16/05/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16. (15/05/2018) Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
17. (15/05/2018) Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
18. (08/05/2018) Quyết định 782/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
19. (17/04/2018) Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 29 thủ tục hành chính mới và 20 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
20. (17/04/2018) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
21. (09/04/2018) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22. (30/03/2018) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23. (21/03/2018) Quyết định 358/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
24. (19/03/2018) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
25. (14/03/2018) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai
26. (12/01/2018) Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do tỉnh Gia Lai ban hành
27. (08/12/2017) Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28. (08/12/2017) Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Vi phạm hành chính
1. (04/06/2018) Công văn 5239/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết đối với 03 cây cổ thụ đang trồng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (09/05/2018) Thông tư 13/2018/TT-BCA quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (06/06/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định 50/2017/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên
2. (06/06/2018) Công văn 2205/LĐTBXH-KHTC năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (06/06/2018) Công văn 2216/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (05/06/2018) Thông báo 518/TB-BYT năm 2018 về công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách năm 2016 do Bộ Y tế ban hành
5. (24/05/2018) Quyết định 236/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí cấp phát muối xay tinh sấy trộn iốt cấp không cho các hộ dân năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (14/05/2018) Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (07/05/2018) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2018 về đơn giá cây giống trồng rừng và định mức xây dựng đường ranh cản lửa rừng trồng do tỉnh Gia Lai ban hành
8. (28/03/2018) Thông tư 28/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (20/03/2018) Công văn 2215/BNN-TY năm 2018 về báo cáo xuất cấp vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (08/12/2017) Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm do tỉnh Lâm Đồng ban hành
11. (08/12/2017) Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Xây dựng - Đô thị
1. (07/06/2018) Quyết định 706/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (15/05/2018) Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (07/06/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (11/05/2018) Chỉ thị 13/CT-CT.UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (03/04/2018) Quyết định 468/QĐ-BNV năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ Nội vụ ban hành
4. (30/03/2018) Quyết định 175/QĐ-UBDT năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (07/06/2018) Công văn 5435/VPCP-CN năm 2018 về lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2018) Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2018) Công văn 5265/VPCP-NN năm 2018 về xử lý vụ việc phá rừng trên địa bàn xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/05/2018) Quyết định 1384/QĐ-BKHCN năm 2018 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (27/04/2018) Quyết định 173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
6. (15/01/2018) Quyết định 150/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 công bố tiêu chuẩn kỹ thuật về nước xả thải vào công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (07/06/2018) Quyết định 3448/QĐ-BYT năm 2018 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (07/06/2018) Quyết định 3449/QĐ-BYT năm 2018 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ do Bộ Y tế ban hành
3. (06/06/2018) Công văn 10374/QLD-MP năm 2018 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (06/06/2018) Công văn 10394/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (03/04/2018) Quyết định 764/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (09/03/2018) Công văn 4108/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
Quyền dân sự
1. (16/05/2018) Quyết định 743/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Kuo Han-Lung do Chủ tịch nước ban hành
2. (16/05/2018) Quyết định 744/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 06 cá nhân hiện đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước ban hành
3. (16/05/2018) Quyết định 745/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành
4. (16/05/2018) Quyết định 747/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
5. (16/05/2018) Quyết định 742/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lâm Hồng Tươi do Chủ tịch nước ban hành
6. (16/05/2018) Quyết định 746/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (08/06/2018) Công văn 5461/VPCP-KGVX năm 2018 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/06/2018) Công văn 2198/LĐTBXH-NCC năm 2018 về cung cấp số liệu người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (05/06/2018) Quyết định 691/QĐ-TTg năm 2018 về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/05/2018) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (19/04/2018) Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (03/04/2018) Quyết định 765/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (22/03/2018) Quyết định 981/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (26/01/2018) Kế hoạch 164/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2018
Lĩnh vực khác
1. (22/05/2018) Quyết định 1385/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (17/05/2018) Quyết định 1311/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (08/05/2018) Quyết định 1198/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (20/03/2018) Quyết định 588/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (19/03/2018) Quyết định 587/QĐ-BKHCN năm 2018 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 810

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn