Án lệ 19/06/2019 08:58 AM

Đã có Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về lựa chọn, công bố, áp dụng án lệ

Ngày 18/6/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định các tiêu chí phải đáp ứng khi lựa chọn án lệ, bao gồm:

- Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;

- Có tính chuẩn mực;

- Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định về việc đề xuất bản án, quyết định để phát triển thành án lệ:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể gửi đề xuất bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án chứa đựng lập luận, phán quyết đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết  04/2019/NQ-HĐTP cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, phát triển thành án lệ.

- Các Tòa án có trách nhiệm tổ chức rà soát, phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mình chứa đựng lập luận, phán quyết đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này và gửi cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, phát triển thành án lệ.

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2019 và thay thế Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,219

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn