55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

  • Cách tính tiền công của các chức danh hoạt động KH&CN 08:16 | 21/08/2015
  • Ông Đoàn Thế Lợi (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách tính tiền công lao động của các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn