10/2013/TT-BXD

  • Quy định mới có hiệu lực từ ngày 3 – 10/9 15:56 | 04/09/2013
  • Tăng mức phạt đối với hành vi không nộp báo cáo tài chính; hướng dẫn quản lý phân cấp chất lượng công trình… là những chính sách mới có hiệu lực vào những ngày đầu tháng 09/2013.
  • Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng 08:51 | 08/08/2013
  • Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2013/TT-BXD để hướng dẫn nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn