01/06/2019 09:07

Từ 1.6, người say bia, rượu không được lên máy bay

Từ 1.6, người say bia, rượu không được lên máy bay

Những hành khách sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích dẫn đến mất khả năng làm chủ hành vi sẽ không được lên máy bay. Đây là nội dung mới nằm trong Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1.6 tới.

Theo đó, tại điều 58 nêu rõ nhóm hành khách mất khả năng làm chủ hành vi bao gồm đối tượng bị bệnh tâm thần và đối tượng mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích. Bộ GTVT yêu cầu không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Đối với các hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chở hành khách hay không sẽ do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.

Tuy nhiên, khi chấp nhận chuyên chở phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

a) Hành khách bị bệnh tâm thần phải có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của hành khách. Trong trường hợp cần thiết, hành khách bị bệnh tâm thần cần phải được gây mê trước khi lên tàu bay, thời gian bay không được lâu hơn thời gian tác dụng của thuốc;

b) Hành khách bị bệnh tâm thần và hành lý, vật dụng của họ phải được kiểm tra trực quan; việc kiểm tra có thể được bố trí tại khu vực riêng;

c) Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của đại diện hãng hàng không, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải hộ tống hành khách bị bệnh tâm thần lên tàu bay và ngược lại;

d) Đại diện hãng hàng không phải thông báo cho người chỉ huy tàu bay vị trí ngồi của hành khách bị bệnh tâm thần. Người chỉ huy tàu bay thông báo cho người khai thác cảng hàng không, sân bay nơi tàu bay dự định hạ cánh về các yêu cầu trợ giúp nếu xét thấy cần thiết.

Đại diện một hãng hàng không cho biết trên thực tế, việc xác định một hành khách có bị mất tự chủ hành vi không rất khó và việc kiểm soát cần được thực hiện ngay từ bộ phận kiểm tra an ninh, tại cổng soát vé vào phòng chờ. "Nếu đã để vào tới bên trong rồi rất khó để hãng kiểm soát. Hãng hàng không không thể tiến hành đo nồng độ cồn giống như cảnh sát giao thông được. Đồng thời Bộ cần có quy định chi tiết tiêu chí để xác định hành khách bị mất tự chủ hành vi và cách kiểm soát để các đơn vị liên quan thực thi" - vị này đề xuất.

Cũng theo Thông tư này, hành khách được mang tối đa 1 lít chất lỏng lên các chuyến bay quốc tế; dung tích mỗi bình chứa 100 ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Nguồn: Thanh niên

328


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về