24/11/2021 10:53

TP.HCM siết chặt kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kiểm soát dịch

TP.HCM siết chặt kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kiểm soát dịch

UBND TP.HCM vừa có văn bản về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Văn bản này là động thái nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận huyện, các hội đặc thù thuộc TP và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch.

Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy tắc ứng xử đạo đức, công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm.

UBND TP yêu cầu báo cáo khẩn các trường hợp đột xuất và báo cáo định kỳ hằng tháng công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

THẢO LÊ

Nguồn: Tuổi trẻ

77


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về