16/11/2018 16:48

Tổng hợp các án lệ dân sự

Tổng hợp các án lệ dân sự

Nhằm bổ trợ cho việc học tập và nghiên cứu của người đọc dưới đây là nội dung tổng hợp các án lệ đã và mới được công bố trong các vụ án dân sự:

1. Án lệ 02/2016/AL về vụ án tranh chấp đòi lại tài sản;

2. Án lệ 03/2016/AL về vụ án ly hôn;

3. Án lệ 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

4. Án lệ 05/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế;

5. Án lệ 06/2016/AL về vụ án tranh chấp thừa kế;

6. Án lệ 07/2016/AL về vụ án dân sự tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà;

7. Án lệ 14/2017/AL về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

8. Án lệ 15/2017/AL về vụ án tranh chấp hợp đồng đổi đất;

9. Án lệ 16/2017/AL về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế tài sản;

10. Án lệ 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản;

11. Án lệ 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

12. Án lệ 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm;

13. Án lệ 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân;

14. Án lệ 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan;

15. Án lệ 26/2018/AL về xác đỊnh thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

Loan Đỗ
1044


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về