27/07/2021 16:53

Lập Tổ tư vấn phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM

Lập Tổ tư vấn phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM

Tổ tư vấn gồm 8 chuyên gia đến từ các trường đại học hàng đầu TP.HCM tư vấn cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về chính sách phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế cho TP.HCM.

Tổ tư vấn gồm 8 thành viên do TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, làm tổ trưởng và TS Trương Minh Huy Vũ, Đại học Quốc gia TP.HCM, là tổ phó.

Các thành viên của tổ tư vấn gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực đến từ các trường như Đại học Luật TP.HCM, Đại học Kinh tế - luật, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học Y dược TP.HCM.

Tổ tư vấn dự các buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP và dự một số cuộc họp cần thiết về công tác phòng, chống dịch và được cung cấp thông tin liên quan, phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của TP để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Nhiệm vụ của tổ tư vấn là nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất góp phần thực hiện "mục tiêu kép".

Tổ tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất.

Bên cạnh đó, các thành viên tổ tư vấn phải tuân thủ các quy định về phát ngôn, bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.

D.N.HÀ

Nguồn: Tuổi trẻ

177


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về