14/01/2021 17:14

Lập đội thanh tra trật tự xây dựng tại TP Thủ Đức

Lập đội thanh tra trật tự xây dựng tại TP Thủ Đức

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị. Tại TP Thủ Đức, UBND TP.HCM yêu cầu lập đội thanh tra về trật tự xây dựng.

Theo đó, đối với địa bàn TP Thủ Đức, UBND TP.HCM giao cho chủ tịch UBND quận 2, 9, Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo thực hiện quản lý trật tự xây dựng; tăng cường lực lượng để kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng, không để phát sinh những điểm nóng về xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, đến khi bộ máy hành chính TP Thủ Đức đi vào hoạt động.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thành lập đội thanh tra địa bàn TP Thủ Đức trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập đội thanh tra quận 2, 9, Thủ Đức để quản lý trật tự xây dựng. Đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Với các địa phương khác, UBND TP.HCM cũng đã chỉ đạo tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm từ đầu các vi phạm.

Bên cạnh đó, các địa phương cần hoàn thành dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chậm tiến độ. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để phát sinh điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Nguồn: Tuổi trẻ

377


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về