29/05/2020 14:07

Làm sao sửa thông tin trên giấy khai sinh?

Làm sao sửa thông tin trên giấy khai sinh?

Con tôi sinh năm 1990 nhưng vì nhầm lẫn mà giấy khai sinh lại ghi 1992. (Thi Hoa). Tôi muốn sửa lại cho con thì có được không, bằng cách nào?

Luật sư tư vấn

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân.

Theo khoản 6 điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 và điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, mọi hồ sơ giấy tờ của cá nhân có nội dung thể hiện thông tin hộ tịch của cá nhân phải đảm bảo phù hợp và thống nhất với thông tin trong giấy khai sinh,

Căn cứ điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, cán bộ quản lý về tư pháp - hộ tịch chỉ có thẩm quyền thực hiện cải chính thông tin trong giấy khai sinh cho con bạn khi có căn cứ xác định sai sót xảy ra do lỗi của người làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Thêm nữa, bạn phải có chứng cứ chứng minh về việc sai sót đó bằng cách xác định theo ngày sinh trên giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác trên giấy tờ thay thế. Sau đó, bạn yêu cầu điều chỉnh lại thông tin.

Để có thể cải chính về năm sinh của con, bạn cần cung cấp đầy đủ chứng cứ để cán bộ tư pháp - hộ tịch có căn cứ điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Trường hợp gia đình bạn đã làm mất giấy khai sinh có thể cung cấp giấy tờ khác có giá trị thay thế như giấy chứng sinh. Nếu gia đình bạn đã làm mất tất cả giấy tờ liên quan có thể liên lạc lại với bệnh viện hoặc trạm y tế xã - nơi con bạn được sinh ra để làm đơn đề nghị về trích lục lại bản sao Giấy chứng sinh hoặc sao lưu hồ sơ, dữ liệu về sự kiện con bạn được sinh ra.

Những giấy tờ này được xác định có giá trị thay thế giấy chứng sinh khi đi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cá nhân. Nếu không có, bạn sẽ không đủ căn cứ để đăng ký khai sinh hay căn cứ để xác định thông tin về ngày tháng năm sinh của con trên giấy khai sinh có sự sai sót so với thực tế (căn cứ điều 16 Luật Hộ tịch năm 2014).

Các thủ tục nêu trên bạn thực hiện tại UBND cấp xã nơi đã thực hiện việc khai sinh cho con bạn. Khi đăng ký hộ tịch, nếu có sai sót trên giấy tờ hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch phải hủy bỏ giấy tờ đó và ghi giấy tờ mới, không cấp cho người dân giấy tờ hộ tịch đã bị sửa chữa.

Nguồn: Vnexpress

2470


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về