07/10/2019 08:38

Không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp: Bộ GD-ĐT giải thích ra sao?

Không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp: Bộ GD-ĐT giải thích ra sao?

Người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng. Trong phụ lục văn bằng có thông tin chi tiết về xếp loại tốt nghiệp và loại hình đào tạo.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đã thông tin thêm xung quanh dự thảo thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH.

Thông tư này của Bộ GD-ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý đã gây xôn xao dư luận do không còn ghi xếp loại, loại hình đào tạo chính quy, tại chức và từ xa trên bằng tốt nghiệp.

Cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng

Theo ông Mai Văn Trinh, Điều 38 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH (có hiệu lực từ ngày 1.7) quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng…. Như vậy, luật quy định đối với giáo dục ĐH, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Thực hiện quy định của luật, trong năm 2019, Bộ GD-ĐT tiến hành xây dựng song song các văn bản. Cụ thể, Bộ chuẩn bị ban hành thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp TC sư phạm, bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh đó là thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH.

Trong thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp TC sư phạm, bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đã có quy định nội dung chính của phụ lục văn bằng giáo dục ĐH.

Cụ thể phụ lục này sẽ gồm thông tin của người học như: thông tin người được cấp bằng, quá trình đào tạo và cấp bằng, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo… Đặc biệt là các thông tin về kết quả học tập có bao gồm điểm xếp loại tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp.

Kết quả học tập (tên học phần hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm các phần hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có); điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp).

Như vậy, các thông tin quy định ghi trên phụ lục văn bằng tại thông tư nói trên đã đảm bảo cung cấp đầy đủ về quá trình đào tạo, kết quả học tập, hình thức đào tạo… của người học giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng.

Phù hợp với thông lệ quốc tế

Dự thảo thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học.

Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư này, ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia.

"Do vậy, quy định như trong dự thảo thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục ĐH là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục ĐH Việt Nam với giáo dục ĐH của các nước", ông Trinh nhấn mạnh.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cũng thông tin thêm, theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục ĐH, văn bằng giáo dục ĐH gồm 3 loại: bằng cử nhân; bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Các loại văn bằng chuyên môn đặc thù do Chính phủ quy định.

Hiện tại, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành luật giáo dục ĐH sửa đổi, theo đó các loại ngành nghề chuyên môn đặc thù sẽ được quy định tại Nghị định này. Dự kiến sẽ có các loại bằng chuyên môn đặc thù như: bằng kỹ sư, bằng bác sĩ, bằng dược sĩ… Do đó, trong dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT không quy định những trường hợp này.

Nguồn: Báo Thanh niên

205


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về