22/12/2020 09:38

Hỏi - Đáp: Thời gian nào không làm việc vẫn được hưởng lương?

Hỏi - Đáp: Thời gian nào không làm việc vẫn được hưởng lương?

Trong năm 2021, có quy định nào mới về thời giờ người lao động không làm việc nhưng vẫn được trả lương hay không? (Ngọc Tú)

Luật sư tư vấn

Căn cứ điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 1/2/2021), thời giờ người lao động không làm việc nhưng vẫn tính vào thời giờ làm việc và được hưởng lương, bao gồm:

1. Nghỉ giữa giờ với trường hợp làm việc theo ca liên tục (người lao động làm việc trong ca từ 6 giờ trở lên và thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút) ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút.

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc.

5. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

6. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

Đồng thời, so với quy định hiện hành (tại điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP), Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã bổ sung các quy định mới về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương, bao gồm:

1. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động. Lưu ý, căn cứ khoản 5 điều 61 Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương trả cho người học nghề, tập nghề trong trường hợp này do người sử dụng lao động và người học nghề, tập nghề thỏa thuận.

2. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 176 của Bộ luật Lao động năm 2019.

3. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

4. Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn: Vnexpress

304

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về