05/06/2021 08:30

Hỏi - Đáp: Hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực hay không?

Hỏi - Đáp: Hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực hay không?

Hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực pháp luật hay không? Bên cho thuê có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không? Bạn đọc H. H. hỏi.

Cần phải khẳng định rằng, hợp đồng thuê nhà viết tay vẫn có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.

Cũng theo khoản 2 Điều 119, Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định trực tiếp giao dịch về nhà ở phải công chứng hoặc chứng thực.

Vì vậy, hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay hoặc đánh máy không công chứng, chứng thực vẫn có hiệu lực nếu đáp ứng được điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015.

Luật sư HÀ THỊ KHUYÊN

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Nguồn: Luật sư Việt Nam

226


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về