18/06/2018 10:06

57 bản án áp dụng Án lệ 08/2016/AL về tranh chấp hợp đồng tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại

57 bản án áp dụng Án lệ 08/2016/AL về tranh chấp hợp đồng tín dụng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại

Đây là những bản án về vấn đề tranh chấp hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, phát mại tài sản,tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng góp vốn, hợp đồng bảo hiểm,…trong các vụ án kinh doanh, thương mại đã áp dụng Án lệ 08/2016/AL của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 06/02/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

2. Bản án 04/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Bản án 01/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4. Bản án 03/2018/DS-ST ngày 01/02/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

5. Bản án 03/2017/DS-ST ngày 31/05/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Bản án 186/2017/DS-PT ngày 07/12/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

7. Bản án 33/2018/DS-PT ngày 01/03/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

8. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 17/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk.

9. Bản án 07/2017/KDTM-PT ngày 15/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

10. Bản án 55/2017/DS-ST ngày 04/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

11. Bản án 98/2017/HNGĐ-ST ngày 14/11/2017 về ly hôn, tranh chấp nuôi con, tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

12. Bản án 03/2017/KDTM-ST ngày 29/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

13. Bản án 02/2017/DS-ST ngày 01/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

14. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 30/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

15. Bản án 12/2017/KDTM-PT ngày 12/12/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

16. Bản án 49/2017/DS-PT ngày 29/06/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

17. Bản án 923/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

18. Bản án 03/2018/KDTM-ST ngày 25/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng; thế chấp tài sản và phát mại của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

19. Bản án 12/2017/KDTM-ST ngày 06/10/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

20. Bản án 03/2017/KDTM-ST ngày 17/08/2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

21. Bản án 35/2017/DS-ST ngày 21/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

22. Bản án 02/2017/KDTM-ST ngày 28/07/2017 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Phú Cầu, tỉnh Phú Yên.

23. Bản án 22/2017/KDTM-PT ngày 19/09/2017 về tranh chấp hợp đồng góp vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng bảo hiểm của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

24. Bản án 10/2017/KDTM-PT ngày 28/12/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

25. Bản án 12/2018/DS-PT ngày 19/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

26. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 17/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

27. Bản án 239/2018/DS-ST ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

28. Bản án 03/2018/KDTM-PT ngày 24/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

29. Bản án 20/2018/DS-ST ngày 18/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

30. Bản án 10/2017/DS-ST ngày 10/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

31. Bản án 11/2017/KDTM-ST ngày 17/08/2017 về tranh chấp hợp đồng cho vay bán lẻ của Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

32. Bản án 01/2018/DS-ST ngày 23/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

33. Bản án 06/2018/KDTM-ST ngày 06/09/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân  thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

34. Bản án 06/2017/KDTM-ST ngày 30/10/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

35. Bản án 18/2018/DS-ST ngày 28/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

36. Bản án 107/2018/DS-ST ngày 31/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

37. Bản án 106/2018/DS-ST ngày 31/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

38. Bản án 29/2018/DS-ST ngày 20/07/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

39. Bản án 30/2018/DS-ST ngày 20/07/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

40. Bản án 12/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phồ Hà Nội.

41. Bản án 193/2018/DS-ST ngày 21/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

42.  Bản án 276/2018/DS-ST ngày 02/07/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

43. Bản án 06/2018/KDTM-ST ngày 12/06/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

44. Bản án 14/2018/KDTM-ST ngày 13/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phồ Hà Nội.

45. Bản án 03/2018/KDTM-ST ngày 29/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phồ Hà Nội.

46. Bản án 08/2018/KDTM-ST ngày 07/08/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phồ Hà Nội.

47. Bản án 117/2018/DS-ST ngày 04/07/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

48. Bản án 118/2018/DS-ST ngày 04/07/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

49. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 28/09/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

50. Bản án 02/2018/KDTM-ST ngày 04/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Toà án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

51. Bản án 15/2018/DS-ST ngày 24/04/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang.

52. Bản án 185/2018/DS-ST ngày 13/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

53. Bản án 17/2017/DS-ST ngày 19/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

54. Bản án 19/2017/DS-ST ngày 26/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản và thế chấp tài sản của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

55. Bản án 02/2018/DS-ST ngày 25/01/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Toà án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

56. Bản án 01/2018/DS-ST ngày 25/01/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Toà án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

*57. Bản án 15/2018/DS-ST ngày 24/04/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh An Giang.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

Kim Huệ
10980


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về