18/06/2018 10:46

13 bản án áp dụng Án lệ 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

13 bản án áp dụng Án lệ 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đây là những bản án về vấn đề tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp đòi nhà ở nhờ,…đã áp dụng Án lệ 04/2016/AL của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 29/2017/DS-PT ngày 20/12/2017 về yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển quyền sử dụng đất vô hiệu của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

2. Bản án 199/2017/DS-PT ngày 20/11/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

3. Bản án 40/2017/DS-PT ngày 19/09/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Bản án 122/2017/DS-PT ngày 04/07/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

5. ản án 135/2016/DS-PT ngày 08/07/2016 về việc tranh chấp quyền sử dụng đất; đòi nhà cho ở nhờ; hợp đồng mua bán nhà ở và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

6. Bản án 03/2018/HNGĐ-PT ngày 26/01/2018 về tranh chấp chia tài sản chung của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

7. Bản án 10/2018/DS-PT ngày 26/04/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

8. Bản án 144/2018/DS-PT ngày 02/04/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

9. Bản án 198/2017/DS-PT ngày 22/08/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

10. Bản án 57/2018/DS-PT ngày 01/02/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

11. Bản án 25/2017/DS-ST ngày 15/12/2017 về tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất và nhà ở của Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

12. Bản án 43/2017/DSPT ngày 13/10/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Bản án 09/2017/DS-PT ngày 28/09/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

Kim Huệ
29516


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về