16/06/2018 17:26

05 bản án áp dụng Án lệ 09/2016/AL về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

05 bản án áp dụng Án lệ 09/2016/AL về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Đây là những bản án về vấn đề tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp hợp đồng dịch vụ trong các vụ án kinh doanh, thương mại đã áp dụng Án lệ 09/2016/AL của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 24/01/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

2. Bản án 02/2018/KDTM-ST ngày 24/01/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ của Tòa án nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Bản án 12/2018/KDTM-PT ngày 22/03/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng bảo hiểm của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

4. Bản án 17/2017/KDTM-ST ngày 22/09/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa của Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Bản án 19/2018/KDTM-PT ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng xây dựng của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

Loan Đỗ
5575


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về