Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "xuất cảnh trái phép"

165 kết quả được tìm thấy
07/2023/HS-PT - 10 tháng trước An Giang ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 06 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở...
10/2023/HS-PT - 10 tháng trước Tây Ninh ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử...
194/2022/HS-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 21 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử...
66/2022/HSST - 1 năm trước Huyện Bù Đăng - Bình Phước ... CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện B Đ...
25/2022/HS-ST - 1 năm trước Quảng Trị ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm...
80/2022/HS-ST - 1 năm trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
140/2022/HS-PT - 1 năm trước Long An ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử...
41/2022/HS-ST - 1 năm trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 17 tháng 7 năm 2022, tại trường tiểu học (cũ) xã Dào San, huyện...
249/2022/HS-PT - 1 năm trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 07 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai...
94/2022/HS-PT - 1 năm trước Tây Ninh ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử...
37/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện...