Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xuất cảnh trái phép  "

115 kết quả được tìm thấy
27/2019/HSST - 2 năm trước Cao Bằng ... XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
524/2019/HSPT - 2 năm trước ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng...
21/2021/HSST - 5 tháng trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường xét xử Toà án nhân...
08/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân...
29/2021/HS-ST - 6 tháng trước Hà Giang ... NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 09 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang...
38/2021/HS-ST - 5 tháng trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử...
72/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 22 tháng 8 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Cao...
03/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP  Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
42/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong các ngày 26, 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
60/2020/HS-ST - 11 tháng trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân...
38/2021/HS-ST - 5 tháng trước Lai Châu ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử...
08/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Bến Cầu - Tây Ninh ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Trung tâm văn hóa thể...
04/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
55/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 03 tháng 11 năm 2020 tại Ủy ban nhân dân xã Y, huyện...
47/2020/HS-ST - 1 năm trước Lạng Sơn ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 09 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử...
26/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện An Phú - An Giang ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 12 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân...
20/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Tràng Định - Lạng Sơn ... TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 04 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
23/2021/HS-ST - 3 tháng trước An Giang ... KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 31 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử...
72/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở nhà văn hóa thôn N...
07/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ... CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Cao...