Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xâm phạm chỗ ở của công dân"

3 kết quả được tìm thấy
168/2017/HSST - 2 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ... XÂM PHẠM CHỔ CỦA CÔNG DÂN ...
74/2017/HSST - 2 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận ...09/2017 VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỔ CỦA CÔNG DÂN Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường UBND phường Thanh...
46/2018/HS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... CHỔ CỦA CÔNG DÂN ...