Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "vi phạm quy định nhập cảnh"

9 kết quả được tìm thấy
54/2023/HS-ST - 11 tháng trước Kiên Giang ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BẢN ÁN 54/2023/HS-ST NGÀY 28/07/2023 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
77/2022/HS-ST - 2 năm trước Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng ... VI PHẠM QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH Ngày 21 tháng 7 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trùng...
59/2022/HS-ST - 2 năm trước Điện Biên ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN BẢN ÁN 59/2022/HS-ST NGÀY 16/06/2022 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH...
12/2022/HS-ST - 2 năm trước Hải Phòng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH P BẢN ÁN 12/2022/HS-ST NGÀY 29/03/2022 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH...
42/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Hà Quảng - Cao Bằng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH C BẢN ÁN 42/2021/HS-ST NGÀY 26/11/2021 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
146/2021/HS-PT - 3 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 146/2021/HS-PT NGÀY 29/03/2021 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
69/2021/HS-PT - 3 năm trước ...  TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 69/2021/HS-PT NGÀY 18/01/2021 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
63/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện An Phú - An Giang ... PHẠM QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP Trong ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thị...
61/2020/HS-ST - 3 năm trước Đà Nẵng ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 61/2020/HS-ST NGÀY 18/11/2020 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...